Hopp til innhold

Økokrim

Illustrasjonsfoto Økokrim, kontorrekvisita. Foto: Jan Erik Svendsen
Økokrim er ei sentral, landsdekkjande eining som skal kjempe mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Økokrim er både eit statsadvokatembete med nasjonal mynde og eit sentralt politiorgan. Som statsadvokatembete avgjer Økokrim om det skal reisast tiltale i straffesaker og fører sakene for retten. Som politiorgan etterforskar Økokrim eigne straffesaker og støtter politidistrikta i etterforskingsarbeid.

Økokrim sine team består som oftast av personar med juridisk, økonomisk og politifagleg bakgrunn. For å kunne jobbe som politietterforskar i Økokrim, må du ha 3–5 års erfaring i politiet i tillegg til utdanning frå Politihøgskolen. Du må ha jobba med etterforsking, helst økonomisk, i minst tre år. Det tilrår òg at du har utdanning med 60 studiepoeng innanfor eit relevant område.

Økokrim i sosiale medium:

Publisert: - Sist oppdatert: |