Hopp til innhold

Politiets utlendingsenhet

Fingeravtrykk. Foto: Sveinung U. Ystad
Politiets utlendingseining (PU) skal styrkje, effektivisere og samordne politiet sitt arbeid med saker på asyl- og utlendingsområdet.

Hovudoppgåvene til PU er registrering og identifisering av asylsøkjarar som kjem til Noreg, og ansvar for for å samordne heimtransporten av asylsøkjarar som har fått avslag på asylsøknaden. Uttransportering av utlendingar som skal visast vekk frå eller ut av Noreg av andre grunnar, er òg denne eininga sitt ansvar.

Den store auken av flyktningar og asylsøkjarar til Europa og Noreg i 2015, har gjort at talet på tilsette i PU har auka.

Publisert: - Sist oppdatert: |