Hopp til innhold

Forebygging

Forebygging er å arbeide for å forhindre kriminalitet. Kriminalitetsforebygging er et bredt fagfelt som skal gjennomsyre alt politiarbeid på tvers av avsnitt og innsatsområder.

Mange politistasjoner har egne forebyggende avsnitt hvor ungdom under 18 år er primærmålgruppe. De jobber med å forebygge og avdekke ungdomskriminalitet. I forebyggende arbeid samhandler politiet ofte med mange miljøer og andre aktører i samfunnet. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet etterforskning, bekymringssamtaler, oppsøkende patruljevirksomhet, tverretatlige møter og skolebesøk/undervisning.

Publisert: - Sist oppdatert: |