Hopp til innhold

Bjørn Barland

Bjørn Barland.

Bjørn Barland

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Telefon: (+47) 23 19 98 78
Mobil: (+47) 488 87 942
E-post:

Faglige kompetanseområder

rekruttering til politiyrket, evaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid, doping, kropp og kultur

Bakgrunn

 • Dr. scient. NIH 1997
 • Diverse universitetsfag fra Oslo og Trondheim 1984-1992
 • Undervisning og veiledning ved NIH ulike nivå 1990-2002
 • Rådgiver i Kultur og kirkedepartementet 2002-2003 (idrettsavdelingen)
 • Prosjektleder Aker universitetssykehus HF 2003-2005 (Dopingtelefonen)
 • Førsteamanuensis ved Politihøgskolen 2005

Undervisning og veiledningsområder

 • Idrettsfag
 • Samfunnsfag
 • Vitenskapsteori og metode alle nivå

Aktuelle forskningsområder

 • Pågående forskning: Conformity through deviance. Kan Robert K. Mertons teorier om avvik være med å forkalre bruk av muskelbyggende medikamenter i en moderne kroppskultur?
 • Rekruttering til politiyrket, evaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid, doping kropp og kultur

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |