Hopp til innhold

Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Professor - Forskningsavdelingen

Telefon: (+47) 23 19 98 58
E-post:

Faglige kompetanseområder

Politiforskning, arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelse og profesjonsutdanning.

Bakgrunn

 • Professor i politivitenskap
 • Professor i organisasjonspsykologi
 • PhD i psykologi, UiB
 • Psykolog, Cand.psychol, UiB
 • Interfakultær cand.mag, UiB og UiO

Undervisning og veiledningsområder

 • Ansvarlig for Emne 6 Forskningsmetode Nordisk Master i Politiledelse (under oppstart).
 • Intern og ekstern veiledning (bachelor, master, førstelektor, og PhD).

Aktuelle forskningsområder

 • Medlem i forskningsgruppene Organisasjon og ledelse og PULS.
 • Mangfold i utdanning og etat. I samarbeid med Hege Høivik Bye ved UiB, Jai Ganapathy og Marit Egge ved Politihøgskolen, Mariann Stærkebye Leirvik ved OsloMet undersøker vi mangfold blant ansatte i Politi- og lensmannsetaten. 
 • Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen: Flere prosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Etterforskningslederes opplevelse av etiske dilemma. En undersøkelse av forhold som etterforskningsledere selv rapporterer som etiske dilemma og ser disse opp mot lederrollen i politiet og etisk teori.
 • Fra privat til profesjonell profesjonsutøver
  Ulike prosjekter som omhandler det å utvikle profesjonalitet med fokus på emosjoner, etiske avveininger på sosiale medier og hva det digitale skiftet krever av virksomheter.
 • Kjønnsbalanse i toppledelse i forskning

 

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |