Hopp til innhold

Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: (+47) 23 19 98 71
Mobil: (+47) 916 32 055
E-post:

Faglige kompetanseområder

kriminalitetsforebygging og forebyggende politiarbeid, kunnskapsbasert politiarbeid, kriminalitetsforebyggende byplanlegging og trygghet, kriminalitetsutvikling og samfunnsutvikling, ungdomskriminalitet, restorative justice

Bakgrunn

 • Cand. polit. / Kriminolog. Mellomfag i psykologi og hovedfag i kriminologi fra Universitetet i Oslo
 • Grunnkurs i høgskolepedagogikk
 • Arbeidet som forsker ved institutt for Kriminologi, Universitetet i Oslo
 • Arbeidet som feltarbeider ved Utekontakten i Asker
 • Arbeidet som lektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (fengselsskolen)
 • Arbeidet som høgskolelektor ved grunnutdanningen ved PHS i faget kriminologi
 • Rådsmedlem i regjeringens Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) (2. periode)

Undervisning og veiledningsområder

 • Fagansvarlig for videreutdanningen i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (30 stp)
 • Veileder på videreutdanningen i Kulturforståelse.
 • Underviser på masterstudie modul 3A Politiarbeid i lokalsamfunnet.
 • Veileder og underviser på grunnutdanningen i tema Forebyggende.
 • Ansvarlig sammen med faglærer på grunnutdanningen for fordypningsemne forebygging av ungdomskriminalitet

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |