Hopp til innhold

Frederik Barth

Frederik Barth

Frederik Barth

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: (+47) 23 19 98 02
Mobil: (+47) 481 10 243
E-post:

Faglige kompetanseområder

forståelse av og tiltak for å høyne de sivilt ansattes faglige kompetanse, utarbeiding av studieplaner i juridisk metode for sivilt ansatte får å øke regelforståelsen, utvikling av e-læringsstudium i alminnelig forvaltningsrett

Bakgrunn

  • Cand. jur fra Universitetet i Oslo
  • Har arbeidet innen offentlig forvaltning, som politijurist, dommerfullmektig og advokat

Undervisning og veiledningsområder

  • Juridisk metode – Rettskildelære
  • Alminnelig forvaltningsrett

Aktuelle forskningsområder

  • Utvikling av e-læringsstudier innenfor fagfelt som omfatter politiets sivile gjøremål
  • Evaluere og beskrive hva som kan være suksessfaktorer med en slik arbeidsform. Undersøke hvilke organisatoriske/administrative betingelser som må foreligge for å kunne utvikle e-læringsstudier.

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |