Hopp til innhold

Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Professor II - Forskningsavdelingen

Telefon: (+47) 23 19 97 89
E-post:

Faglige kompetanseområder

politi og samfunn; temaer som profesjonalisering av politiet, utvikling av politivitenskap og politirollen i i polisiært arbeid på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. IKT og nyere kontrollformer; temaer som sikkerhet, kunnskapsregimer og risikommunikasjon

Bakgrunn

 • Ansatt som førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling siden 2006
 • Dr. polit i kriminologi på temaet IKT, kunnskapsarbeid og yrkeskulturer i politiet i 2006
 • 1999-2006 ansatt som vitenskapelig assistent og universitetsstipendiat ved IKRS
 • Utdannet kriminolog ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) i 1999

Undervisning og veiledningsområder

 • Veileder i kriminologiske/politisosiologiske temaer som forebyggende og kunnskapsbasert politiarbeid, samfunnssikkerhet, profesjonalisering av politiet, politikultur(er), organisering- og ledelse av politiet og politiet i møte med det globale samfunn
 • Fagansvar for mastermodulen «Politiarbeid i lokalsamfunnet»
 • Underviser master i politivitenskap, bachelorstudenter i politilære og videreutdanningsstudenter i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid og ledelses- og organisasjonsutvikling
 • Veileder phd-studenter ved Politihøgskolen, Senter for profesjonsstudier og Universitetet i Oslo, masterstudenter i politivitenskap, og studenter på videreutdanning i kriminalitetsforebyggende politiarbeid

Aktuelle forskningsområder

Pågående forskningsprosjekter:

Tidligere forskningsprosjekter:

 • 2007-2008 prosjektleder for evaluering av SLT-modellen på oppdrag for Justisdepartementet og Det kriminalitetsforebyggende råd
 • 2007-2008 deltaker i Politidirektoratets Bemanningsprosjekt, delprosjekt 1: Politi og samfunn
 • 2006-2011 norsk prosjektleder for det europeiske prosjektet Policing the streets of Europe.
 • 2003-2007 deltaker i prosjektet Crime Control and Technological Culture (CCTC), finansiert av Norges Forskningsråds program «Kommunikasjon, IKT og medier».

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |