Hopp til innhold

Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Professor II - Forskningsavdelingen

Mobil: (+47) 41 52 33 51
E-post:

Faglige kompetanseområder

politi og samfunn; Temaer som kunnskapsbasert politiarbeid, profesjonalisering av politiet, transnasjonalt politisamarbeid, utvikling av politivitenskap. IKT og nyere kontrollformer; Temaer som forebygging, sikkerhet, og risikokommunikasjon

Bakgrunn

  • Professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og Professor II ved Politihøgskolen siden 2013-
  • Ansatt som førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling siden 2006-2013
  • Dr. polit i kriminologi på temaet IKT, kunnskapsarbeid og yrkeskulturer i politiet i 2006
  • 1999-2006 ansatt som vitenskapelig assistent og universitetsstipendiat ved IKRS
  • Utdannet kriminolog ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) i 1999

Undervisning og veiledningsområder

  • Veileder i kriminologiske/politisosiologiske temaer som forebyggende og kunnskapsbasert politiarbeid, samfunnssikkerhet, profesjonalisering av politiet, politikultur(er), organisering- og ledelse av politiet og politiet i møte med det globale samfunn
  • Underviser master i politivitenskap, bachelorstudenter i politilære og videreutdanningsstudenter i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid og ledelses- og organisasjonsutvikling
  • Veileder phd-studenter ved Politihøgskolen og Universitetet i Oslo

Aktuelle forskningsområder

Pågående forskningsprosjekter:

Tidligere forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |