Hopp til innhold

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

E-post:

Faglige kompetanseområder

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, community policing

Bakgrunn

  • Forsker og doktorgradsstipendiat i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Tilknyttet forsker ved Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ved Universitetet i Oslo 
  • Mastergrad i Peace and Conflict Transformation ved Universitetet i Tromsø
  • Bachelorgrad i Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder

Undervisning og veiledningsområder

  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Community Policing

Aktuelle forskningsområder

  • Doktorgradsprosjekt i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som omhandler politiets rolle i forebygging av voldelig ekstremisme.
  • Med flere tanker i hodet samtidig. Politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.
  • Community Policing and Police Reform in Kenya and Somalia. EU Horizon 2020 project ICT4COP

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |