Hopp til innhold

Ivar Fahsing

Ivar Fahsing

Ivar Fahsing

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: (+47) 23 19 97 08
Mobil: (+47) 922 25 533
E-post:

Faglige kompetanseområder

politietterforskning, rettspsykologi, avhør, beslutningstaking, profesjonalisering og ekspertise

Bakgrunn

  • Disputerte for doktorgrad ved Universitetet i Gøteborg i 2016
  • Doktorand på halvtid ved Göteborgs Universitet med oppstart i 2011
  • Ansatt som høgskolelektor ved Politihøgskolen i Oslo
  • Mastergrad i rettspsykologi fra Universitetet i Leicester
  • Politiutdannet, med lang praksiserfaring som etterforsker fra Kriminalavdelingen i Oslo politidistrikt og ved «mordkommisjonen» på Kripos

Undervisning og veiledningsområder

  • Etterforskingsmetodikk
  • Avhørsmetodikk
  • Vitnepsykologi
  • Beslutningstaking, ledelse og ekspertise
  • Organisert kriminalitet og terrorisme

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |