Hopp til innhold

Jai S Ganapathy

Jai S Ganapathy

Jai S Ganapathy

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: (+47) 23 19 98 12
E-post:
CV: CV

Faglige kompetanseområder

flerkulturalitet, mangfold, kultur, etnisitet og identitet, konflikthåndtering, migrasjon, globalisering

Bakgrunn

 • Cand.polit. i sosialantropologi, UiO
 • Semesteremne i Utviklingsstudier, UiO
 • Semesteremne i Flerkulturell pedagogikk, UiO
 • Post Graduate Diploma i Public Relations and Marketing, Y.W.C.A, New  Delhi
 • B.A Hons. i Literature . University og Delhi
 • Høgskolelektor, Flerkulturell fortåelse, SEFIA, HiO
 • Gjesteforeleser i Sosialantropologi for MSc. studier, NORAGRIC, Ås
 • Seminarleder i sosialantroplogi, inst. for sosialantroplogi UiO
 • Prosjektleder og teamkoordinator Aetat Intro, Oslo
 • Prosjektleder og Feltsjef Kulturstudier for norsk studenter i India

Undervisning og veiledningsområder

 • Kulturforståelse og mangfold i etter- og videreutdanning
 • Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn i etter- og videreutdanning
 • Veileder studenter i kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Fordypningsfag Police and Diversity for GU3
 • Forelesning i etikk for GU1
 • Flerkulturell forståelse Master

Aktuelle forskningsområder

 • Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til politiet,
  Mangfoldspraksis ved PHS

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |