Hopp til innhold

Jens Erik Paulsen

Jens Erik Paulsen

Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Telefon: 23 19 95 89
E-post:

Faglige kompetanseområder

filosofi, etikk, profesjonsetikk, medisinsk etikk, vitenskapsteori, forskningsetikk, sokratisk dialog

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Politihøgskolens bacheloravdeling siden 2012
 • Utdannet filosofisk praktiker, Høgskolen i Buskerud, 2013
 • Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, UiO, 2007-2012
 • Postdoktor/Forskningsleder/Daglig leder i Etikkprogrammet, 2003-2006
 • Forsker ved Universitetet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2002-2004
 • Dr. art i filosofi (tema: grunnlagsetikk). Universitetet i Oslo, 2002
 • Stipendiat filosofisk institutt, UiO/NFRs etikkprogram. 1997-2001.
 • Magister i filosofi, Institutt for filosofi, UiO, 1996
 • Dataingeniør, Narvik Ingeniørhøgskole, 1987
 • Elkraftingeniør, Narvik Ingeniørhøgskole, 1986

Undervisning og veiledningsområder

 • Emneansvarlig siden 2012 i Yrkesetikk (YRK310), og Vitenskapsteori og forskningsmetode (VITF320)

Aktuelle forskningsområder

 • Kartlegging av politistudentenes moralske utfordringer i praksisåret
 • Heuristisk og naturalistisk beslutningtagning i norsk politi

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |