Hopp til innhold

Jul Fredrik Kaltenborn

Jul Fredrik Kaltenborn Foto: Leif I. Skaug

Jul Fredrik Kaltenborn

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Stavern

Telefon: 33 20 60 93
Mobil: 909 96 525
E-post:

Faglige kompetanseområder

rettsikkerhet og digitalt politiarbeid, økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, verdipapirrett og statsstøtte

Bakgrunn

 • Politiadvokat ØKOKRIM
 • Foreleser ved UiO og BI
 • Seniorrådgiver i Konkurransepolitisk avdeling
 • Dommerfullmektig Stavanger tingrett
 • Vit.ass. Norsk senter for Menneskerettigheter
 • Cand. Jur., Universitetet i Oslo
 • Siviløkonom, École supérieure de commerce de Lyon

Undervisning og veiledningsområder

 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Politirett

Aktuelle forskningsområder

 • Doktorgradsprosjekt som undersøker rettssikkerhetsspørsmål ved bruk av teknologier som politiet benytter for å avdekke og etterforske økonomisk kriminalitet

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |