Hopp til innhold

Linda Hoel

Linda Hoel

Linda Hoel

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Telefon: (+47) 75 58 80 16
Mobil: (+47) 405 50 811
E-post:

Faglige kompetanseområder

profesjon og samfunn, profesjonell utvikling og sosialisering, politiet som en lærende organisasjon, Stabs- og kriseledelse og Spesialenheten

Bakgrunn

 • Forskegruppeleder for Utdanning, organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen
 • PhD i studier av profesjonspraksis. Universitetet i Nordland, 2011
 • Ansatt ved Politihøgskolen 2000 -
 • Fulbrightstipendiat, University of California, Santa Barbara, 1998/1999
 • Høgskolelektor, Allmennlærerutdanningen, Høgskolen i Bodø 1997-2000
 • Cand.polit, pedagogikk/skoleforskning, Universitetet i Tromsø, 1996

Undervisning og veiledningsområder

 • Politiets profesjonsetikk
 • Politiets tillit og legitimitet
 • Politiet - publikum samarbeid
 • Ph.D, førstelektor, master- og bachelorveiledning

Aktuelle forskningsområder

 • Deltar i prosjektet: Maritim Preparedness and International Partnership in the High North MARPART ved Nord Universitet, med særlig fokus på politiets stabs- og kriseledelse
 • Profesjonell utvikling, læring og sosialisering til politiyrket. En longitudinal studie av fremtidige - og senere politibetjenters utvikling og læring til politiyrket.
 • Et del prosjekt er studien av ’police tutors’ (praksisveiledere) experiences and reflections upon teaching and tutoring police students in the field of policing

Tidligere prosjekter:

 • Spesialenhetens administrative vurderinger: Å lære av erfaring - en studie av hvordan politiledere leder erfaringslæring gjennom Spesialenhetens administrative vurderinger, med Brita Bjørkelo, Politihøgskolen
 • Evaluering av Stab- og lederutviklingsprogrammet ved Etter- og videreutdanningen, Politihøgskolen, med Bjørn Barland, Politihøgskolen
 • Hvorfor vil politistudenter bli politi? En studie av nyankommende politistudenter til Politihøgskolen, og deres motivasjoner for å bli politi, med Erik Christensen, Nord Universitet
 • Fagbokprosjekt: Politiarbeid i praksis. Politibetjenters erfaringer. Universitetsforlaget

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |