Hopp til innhold

Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Telefon: (+47) 23 19 98 26
Mobil: (+47) 928 58 371
E-post:

Faglige kompetanseområder

sosial ulikhet, klasse og etnisitet, utdanning, oppdragelsespraksiser blant barn av innvandrere, kvalitativ metode, mangfold i politiet

Bakgrunn

  • Stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 2006 - 2010
  • Konsulent, Forebyggingsenheten mot tvangsekteskap, IMDi, 2011
  • Hovedfag sosiologi, UiO, 2004

Undervisning og veiledningsområder

  • Sosiologi
  • Politilære
  • Yrkesetikk
  • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid

Aktuelle forskningsområder

  • Mer enn klasse - utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere, PhD.prosjekt
  • Politigeneralister eller kulturspesialister? Betydningen av etnisitet i politiet - en casestudie i politiets ordenstjeneste

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |