Hopp til innhold

Rune Glomseth

Rune Glomseth

Rune Glomseth

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: (+47) 23 19 98 35
Mobil: (+47) 924 00 722
E-post:
CV: CV

Faglige kompetanseområder

organisasjon, organisasjonskultur; herunder politikultur og politiets yrkeskultur, ledelse; herunder ledelse i politiet, prosjektorganisering og prosjektledelse, etterforskingsledelse, kunnskapsdeling i politiarbeid

Bakgrunn

  • Politiutdannet
  • Grunnfag i juss
  • Grunnfag i statsvitenskap
  • Pedagogikk
  • Master of Public Administration (MPA) – (ledelse i det offentlige)

Undervisning og veiledningsområder

  • Fagansvarlig for lederutdanningen: LOU-II (ledelse og organisasjonsutvikling trinn 2)
  • Organisasjonsfag: Ledelse, organisasjonskultur, endring og organisasjonsutvikling, prosjektledelse og styring

Aktuelle forskningsområder

  • Politilederundersøkelsen, 2008 – 2010
  • Trender i politiarbeid, 2009
  • Samfunnsrisiko og risikosamfunnet, 2009 - 2010

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |