Hopp til innhold

Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Telefon: (+47) 75 58 80 46
E-post:
CV: CV

Faglige kompetanseområder

samfunnsvitenskapelige emner

Bakgrunn

  • Dr.polit fra Universitetet i Tromsø 2005
  • Forskningsleder (august 2005 - august 2008) ved Nordlandsforskning
  • Seniorforsker/forsker (januar 1999 - januar 2010) ved Nordlandsforskning
  • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø (bistilling høsten 2005 og 2006)
  • Høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø/PHS avd Bodø (1996-1998)

Undervisning og veiledningsområder

  • Underviser i vitenskapsteori/forskningsmetode, politilære og sosiologi
  • Veileder studenter på bacheloroppgave
  • Leder førstelektorgruppen ved PHS (alle avd), samt leder lokal FOU-gruppe ved PHS avd Bodø

Aktuelle forskningsområder

  • Rettssikkerhet for sårbaregrupper

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |