Hopp til innhold

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor - Forskningsavdelingen

Telefon: (+47) 23 19 99 73
E-post:

Faglige kompetanseområder

straffeprosess, taushetsplikt i politi og påtalemyndighet, politiets maktbruk og maktmidler, politi- og påtaleetikk

Bakgrunn

  • Professor i politirett ved Politihøgskolen fra 2006, professor II (strafferett og straffeprosess) ved Juridisk fakultet fra 2005
  • 23 års erfaring fra påtalemyndigheten (Romerike politidistrikt og Riksadvokatembetet),
  • Lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling,
  • Cand. jur. 1976

Undervisning og veiledningsområder

  • Straffeprosess
  • Strafferett
  • Politirett

Aktuelle forskningsområder

  • Kvalitet i etterforskingen

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |