Hopp til innhold

Vanja Lundgren Sørli

Vanja Lundgren Sørli

Vanja Lundgren Sørli

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Mobil: 473 38 161
E-post:

Faglige kompetanseområder

politiets utdanning, rekruttering og reformer i politietaten, økonomisk-, organisert- og arbeidslivskriminalitet og forebygging og kontroll av slike lovbrudd.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Oslo 2018-
 • Prosjektleder «Politiutdanningen 100 år i 2020» 2018-
 • Studieleder Politihøgskolen Kongsvinger 2013-2018
 • Førsteamanuensis Politihøgskolen Kongsvinger 2011-2013
 • Postdoktor Universitet i Oslo (UiO) 2006-2011
 • Fil.dr. i allmenn kriminologi Stockholms universitet (SU) 2005
 • Cand. Polit. i Kriminologi UiO 2003

Undervisning og veiledningsområder

 • Sosiologi
 • Politilære
 • Yrkesetikk
 • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Veiledningserfaring er generert fra samarbed med bachelorstudenter ved Politihøgskolen, UiO og SU og masterstudenter ved UiT (Norges Arktiske universitet) og UiO
 • Sensurerfaring er opparbeidet fra overnevnte emner samt master i Barnevernsfag ved OsloMet og master i Kriminologi fra UiO

Aktuelle forskningsområder

 • Politiutdanningens historie, og samfunnsoppdragets betydning for politi og utdanning i sin forskning
 • Leder i Forskergruppa Politireform og i den forbindelse redigert antologien Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis utgittved Cappelen Damm Akademisk høsten 2018 sammen med Paul Larsson.

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |