Hopp til innhold

4. Etterforskning

Kunnskapsområdet omhandler vilkårene for å iverksette etterforskning og formålet med etterforskningen.

Videre omhandles juridisk metode og kunnskap om sentrale temaer, teorier og prinsipper innenfor forvaltningsrettslige, polisiære og strafferettslige områder.

Kunnskapsområdet vektlegger hvordan en rettslig styrt etterforskning skal ivaretas. Kunnskap om avhørsmetodikk, pålitelig informasjonsinnhenting, rapportskriving og de rettslige vilkårene for å reise tiltale, inngår. Kvalitet, effektivitet, rettssikkerhet og menneskerettigheter står sentralt. Videre inngår kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av taktisk og teknisk etterforskning - i et digitalisert samfunn og på tvers av landegrenser. 

Kunnskap om de ulike fasene i etterforskningsprosessen inngår. Hovedfokuset vil være på metoder og teknikker som belyser en hypotesedrevet etterforskning, og tiltak som kan iverksettes for å sikre at objektiviteten ivaretas på alle trinn i etterforskningen. 

Forsknings- og utviklingsarbeid skal stå sentralt.

Se hele programplanen 2019-2022 (PDF)

Sist oppdatert: |