Hopp til innhold

2. Forebyggende politiarbeid

Kunnskapsområdet handler om hvordan politiet skal forebygge kriminalitet, skape trygghet og bidra til samfunnssikkerhet, også i et digitalisert samfunn.

Ulike forebyggende strategier, metoder og tilnærminger inngår, både proaktive og reaktive. I dette inngår det tverretatlige samarbeidet.

Hvordan politiet skal jobbe kunnskapsbasert for å forebygge på en effektiv måte står sentralt. I dette inngår metoder og verktøy for å identifisere risiko og årsaker til konkrete problemstillinger.

Etterretning inngår, herunder objektiv innsamling, analyse, vurdering og formidling av informasjon om personer, grupper og fenomener for å danne grunnlag for beslutninger.

Forskningsbasert kunnskap som understøtter anvendelse og utvikling av strategier, metoder og verktøy vektlegges.

Se hele programplanen 2019-2022 (PDF)

Sist oppdatert: |