Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål om opptaksprøvene

 • Hvordan foregår de fysiske opptaksprøvene?

  Alle som blir innkalt til opptaksprøver vil bli testet i dykking, svømming, styrke og kondisjon. Alle tester må bestås.

 • Når er opptaksprøvene?

  Som tidligere forutsettes det at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med 2018 kun være søkere med tilstrekkelig høy konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøvene.

  Søkere som innkalles til opptaksprøver vil få informasjon om dette på e-post i starten av mai. Søkere som ikke når opp i konkurransen om deltagelse ved opptaksprøvene vil på samme tidspunkt bli orientert. 

  Søkere kan selv velge opptakssted og opptaksdato etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Opptaksprøver arrangeres fra siste halvdel av mai til ca. midten av juni.

 • Hvordan burde jeg trene for å klare de fysiske kravene?

  Politihøgskolen har sammen med Norges Idrettshøgskole laget et treningsprogram til dette formålet. Se treningsprogram og videoer av de fysiske testene.

 • Hvordan spiller opptaksprøvene inn på min mulighet for å få studieplass ved Politihøgskolen?

  Det er et krav om at opptaksprøvene bestås. Alle som består opptaksprøver skal deretter konkurrere om studieplass på bakgrunn av konkurransepoeng (poeng fra videregående skole og evt. tilleggspoeng).

 • Kan jeg få utsatt eller fremskyndet opptaksprøvene grunnet spesielle forhold?

  Nei, dette er ikke mulig.

 • Hva er tillatt å benytte av hjelpemidler under de fysiske opptaksprøvene?

  Øvelser i vann:
  Svømmebriller og neseklype kan benyttes under 100 meter svømming.

  Ingen hjelpemidler kan benyttes under dykk eller undervannssvømming.

  Styrkeøvelser:
  Hansker tillates i benkpressøvelsen. 

  Generelt:
  Kroppshev i bom må utføres i kortermet overdel. Det anbefales at man benytter sko med lys såle ved løpsøvelsen.

 • Hvor høy er bommen som benyttes ved de fysiske testene?

  Bommen som benyttes i kvinnenes øvelse har en topphøyde på ca. 120 cm. Høyden på kassen beina skal hvile på er ca. 50 cm.

 • Får man tilleggspoeng for flere repetisjoner enn minstekravet ved fysiske tester?

  Nei. Det gis ikke anledning til å gjennomføre flere repetisjoner enn minstekravet pr. øvelse. Hver øvelse vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis ikke poeng ved gjennomføring.

  Alle øvelsene må bestås for å være med videre i opptaket.

 • Er det noen begrensning på antall ganger jeg kan søke opptak?

  Nei. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan søke opptak, eller bli kalt inn til opptaksprøver.

 • Hvordan foregår vurdering av opptaksnemnda?

  Opptak til Politihøgskolen forutsetter at man blir funnet egnet etter vurdering av opptaksnemnd. Egnethetsvurderingen består av en gruppeøvelse og et individuelt intervju. For mer informasjon om egnethetsvurderingen, se her.

 • Kan man få avslag på bakgrunn av PC-testene?

  PC-testene er en obligatorisk del av opptaket, og må gjennomføres for å få innkalling til fysiske tester. Søkere som ikke gjennomfører PC-testene vil få avslag på søknaden, men resultat på PC-testen alene vil ikke diskvalifisere for opptak.

Sist oppdatert: |