Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål om søknaden

 • Hvordan søker jeg?

  Søknad registreres via nettsøknad hos Samordna opptak, og forutsetter elektronisk identifisering. Du må benytte MinID, BankID eller BuyPass for å logge inn i nettsøknaden. Nettsøknaden åpner 1. februar, og for søknad til Politihøgskolen stenger den 1. mars.

 • Når er søknadsfristen?

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

 • Er det mulig å få utsatt søknadsfristen grunnet spesielle forhold?

  Nei, søknad må være levert elektronisk innen fristen.

 • Hvordan velger jeg PHS sine ulike studiesteder?

  Oslo, Bodø og Stavern har ulike studiekoder. Dersom du ønsker å bli vurdert til én eller flere, må du føre opp hver enkelt på søknaden din, med den gjeldende studiekoden.

 • Hva skjer når jeg har registrert nettsøknad hos Samordna opptak?

  Etter at søknadsfristen har utløpt vil Samordna opptak publisere et følgebrev i nettsøknaden. Du finner følgebrevet i innboksen din i nettsøknaden og må selv printe det ut. Følgebrevet skal sendes til Politihøgskolens postadresse sammen med legeerklæring, uttømmende og utvidet politiattest, samt eventuelle opplysninger om vandel innen 20. mars. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp i nettsøknaden. Du kan lese mer om hvordan du laster opp dokumentasjon i nettsøknaden din her.

 • Kan jeg søke på andre utdanninger samtidig som jeg søker Politihøgskolen?

  Ja, til sammen er det mulig å føre opp 10 studievalg i nettsøknaden hos Samordna opptak.

 • Kan jeg laste opp eller ettersende dokumentasjon etter fristen 20. mars?

  Det skal kun lastes opp/ettersendes dokumentasjon som gir tilleggspoeng, karakterforbedringer og eventuelle jobbattester. Dette kan lastes opp i nettsøknaden din/ettersendes helt frem til 1.juli.

  Legeerklæring, politiattest og vandelsdokumentasjon skal ikke lastes opp i nettsøknaden, men sendes i posten.

 • Hvor skal jeg sende obligatorisk dokumentasjon og politiattest?

  Følgebrev, legeerklæring, politiattest og eventuelle opplysninger om vandel skal sendes til Politihøgskolen i posten.

  Postadressen er:

  Politihøgskolen
  Opptakskontoret
  Postboks 2109 Vika
  0125 Oslo

  Øvrig dokumentasjon kan lastes opp i nettsøknaden din.

 • Må jeg ha vært inne til førstegangstjeneste for å komme inn på Politihøgskolen?

  Nei, Politihøgskolen krever ikke at man har utført førstegangstjeneste for å kunne få opptak.

  Førstegangstjeneste, siviltjeneste, folkehøgskole, fagskole eller 60 studiepoeng fra høyere utdanning gir alle 2 tilleggspoeng i opptaket.

  Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng i denne kvoten. Det vil si at en søker som både har gjennomført førstegangstjeneste og folkehøgskole gis kun 2 poeng totalt.

 • Er det et krav til alder for å kunne begynne på Politihøgskolen?

  Nei, det er verken øvre eller nedre aldersgrense for å studere ved Politihøgskolen.

 • Kvoteres kvinner eller minoriteter inn på Politihøgskolen?

  Ingen søkere kvoteres inn på Politihøgskolen.

 • Hvordan laster jeg opp dokumentasjon i søknaden min?

  Når du søker opptak til Politihøgskolen må du sende følgebrev, komplett utfylt legeerklæring, uttømmende og utvidet politiattest, og eventuelle vandelsdokumentasjon til Politihøgskolen pr. post innen 20. mars. Øvrig dokumentasjon kan lastes opp i nettsøknaden din.

  Du kan lese mer om hvordan du laster opp dokumentasjon her.

 • Jeg har sendt inn legeerklæring tidligere, må jeg sende på nytt?

  Ja. Søkere som søker opptak til Politihøgskolen flere år på rad må dokumentere ny legeerklæring hvert år. Legeerklæringen kan ikke være eldre enn 6 måneder ved innsending.

 • Jeg får ikke lastet ned følgebrevet, hva gjør jeg?

  Søkere som får feilmelding "programtillegg blokkert" ved nedlasting av følgebrev må enten tilllate Adobe Reader i nettleseren sin, eller prøve å åpne følgebrevet i annen nettleser.

  Dersom problemet vedvarer, kontakt Samordna opptak.

Sist oppdatert: |