Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål om vandel

 • Hva er plettfri vandel?

  Søker har ikke plettfri vandel dersom han/hun har begått lovbrudd som har ført til formelle straffereaksjoner, f. eks. bøter eller domfellelse. Enkelte lovbrudd og ilagte straffereaksjoner utelukker opptak til Politihøgskolen:

  • Narkotikaforbrytelser, kjøring i ruspåvirket tilstand, og voldshandlinger
  • Betinget og ubetinget dom eller dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste

  Les mer om kravet til plettfri vandel her.

 • Kan jeg søke hvis jeg har fått en bot?

  Søker har ikke plettfri vandel dersom han/hun har begått lovbrudd som har ført til formelle straffereaksjoner (for eksempel bøter eller domfellelse).

  I enkelte tilfeller kan søkeren bli kalt inn til opptaksprøver til tross for at han/hun har begått straffbare forhold. I egnethetsvurderingen foretas vurdering av eventuelle opplysninger innhentet fra politiets registre, og eventuell egenrapportering om kontakt med politiet. I vurderingen legges det vekt på om forholdet er bagatellmessig og om det ligger langt tilbake i tid.

  Som eksempel på slike forhold kan følgende nevnes: 

  • Forelegg for å ha kjørt for fort, uten tap av førerett 
  • Enkelte andre forhold. Forholdene vurderes individuelt for hver enkelt søker

   

 • Kan man søke opptak til Politihøgskolen med dobbelt statsborgerskap?

  Søkere med dobbelt statsborgerskap godkjennes så lenge de står oppført med norsk statsborgerskap i Folkeregisteret.

 • Godkjennes det med førerkort for automatgir?

  Førerkort klasse B for automatgir er godkjent for å dekke førerkortkravet. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne variere om politiet kjører bil med automat- eller manuelt gir. Det anbefales derfor å kjøre opp med manuelt gir.

Sist oppdatert: |