Hopp til innhold

Medisinske krav

Alle søkere til bachelor i politiutdanning må sende inn en komplett utfylt legeerklæring.

Politihøgskolen anbefaler søkere å være tidlig ute med utfylling av legeerklæringen. Legeerklæringen skal likevel ikke være eldre enn 6 måneder når den sendes til Politihøgskolen. Frist for innsending er 20. mars. Legeerklæringen sendes sammen med følgebrev og uttømmende og utvidet politiattest. Det er viktig at alle sider av legeerklæringen fylles ut.

Legeerklæringen (PDF) må fylles ut av lege med autorisasjon til å praktisere i Norge.

I henhold til forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen § 3-2 skal søker i henhold til de medisinske krav vurderes individuelt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. Søker må ikke ha:

  • funksjonsnedsettelse,
  • aktivitetsbegrensning eller
  • deltakerbegrensning

som medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte.

Dette betyr blant annet at: 

  • Diabetes type 1 er diskvalifiserende for opptak
  • Total fargeblindhet er diskvalifiserende for opptak
  • Alvorlig astma med vanskelig kontrollerbare anfall og behov for jevnlig medisinering er diskvalifiserende for opptak
  • Allergi med svært alvorlig straksreaksjon (anafylaksi) er diskvalifiserende for opptak
  • Epilepsi med anfall eller bruk av legemidler mot epilepsi i løpet av de siste ti år er diskvalifiserende for opptak
  • Crohns sykdom/ulcerøs kolitt normalt er diskvalifiserende, med mindre dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten gir grunnlag for annen vurdering

Listen er ikke uttømmende. For mer informasjon, se våre medisinske retningslinjer.

Hørsel

Søkere skal ha normalt god hørsel. Dette må dokumenteres på legeerklæringen eller ved utskrift av audiometri.

Hørsel måles for frekvensene 500, 1000, 2000, 3000, 4000 og 6000Hz. Verdiene skal på hvert øre ikke overstige 35dB på frekvensene 500, 1000 og 2000Hz, eller 40dB på frekvensene 3000, 4000 og 6000Hz.

Syn

Søkere må oppfylle synskrav til førerkort klasse D for å tilfredsstille Politihøgskolens synskrav. Bruk av korreksjon (både linser og briller) for å oppfylle kravet godkjennes. Total fargeblindhet er diskvalifiserende for opptak.

Politihøgskolen krever at søkere har normalt samsyn og synsfelt.

Legeerklæringsskjema og regelverk

Sist oppdatert: |