Hopp til innhold

Medisinske krav

Alle søkere til Bachelor i politiutdanning må dekke medisinske krav for opptak. Dette dokumenteres ved å sende inn en komplett utfylt utgave av Politihøgskolens legeerklæring

Politihøgskolen stiller krav til søkeres helse for å sikre at de kan gjennomføre utdanningen, herunder praksisåret. Forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen § 3-2 sier at: 

Søkere til Bachelor i politiutdanning ikke må ha: 

 • funksjonsnedsettelse, 
 • aktivitetsbegrensning, eller 
 • deltakerbegrensning

som medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte.

Alle som søker opptak til Bachelor i politiutdanning må sende inn komplett utfylt legeerklæring. Legeerklæringen må fylles ut av lege med autorisasjon til å praktisere i Norge. Vi anbefaler alle søkere å lese de medisinske retningslinjene for opptak til Bachelor i politiutdanning.

Fordi studenter i løpet av andre studieår (praksisåret) må gjennomføre utrykningskjøring som obligatorisk del av studiet, ligger helsekrav for førerkort klasse D (utrykningskjøring) til grunn for deler av de medisinske retningslinjene for opptak til politiutdanningen.

Nedenfor finnes en liste over diagnoser som jf. de medisinske retningslinjene er diskvalifiserende for opptak til Bachelor i politiutdanning. I tillegg ligger det en liste over diagnoser hvor Politihøgskolen trenger utfyllende helsedokumentasjon for å kunne vurdere om de medisinske kravene for opptak er oppfylt.

Listene er ikke uttømmende, men utgjør et utvalg av diagnoser Politihøgskolen erfaringsvis får søkerhenvendelser om. 

  Diagnoser som er diskvalifiserende

 • Allergi med alvorlig straksreaksjon (anafylaksi)
 • Diabetes type 1
 • Epilepsi med anfall og/eller bruk av legemidler mot epilepsi i løpet av de siste 10 år
 • Alvorlig grad av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (f. eks Crohns eller ulcerøs kolitt)
 • Total fargeblindhet (akromatopsi)
 • Pågående psykisk lidelse
 • Alvorlig sinnslidelse/psykotisk lidelse som schizofreni eller bipolar affektiv lidelse

 

  Diagnoser som krever innsending av utfyllende dokumentasjon

 • Astma
 • Barneepilepsi
 • Tidligere/avdiagnostisert ADHD eller ADD
 • Sykehistorie med psykisk lidelse som angstlidelse, depressiv lidelse eller spiseforstyrrelse
 • Milde former for kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • Milde former for leddsykdom
 • Søvnapné

 

Vurdering av innsendt dokumentasjon

 • Dersom man har en diagnose eller sykdom som potensielt kan være diskvalifiserende for opptak, må man sende inn utfyllende dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. Det er spesifisert hvilke diagnoser eller sykdommer dette gjelder i Politihøgskolens medisinske retningslinjer.
 • Alle søkere får en individuell vurdering av sin legeerklæring og evt. utfyllende medisinsk dokumentasjon.
 • Til orientering vil det ved vurdering av psykisk helse (pkt. 4-14 i de medisinske retningslinjene) i tillegg til søkers nåværende funksjonsnivå legges vekt på alvorlighetsgrad, antall episoder, tid siden siste episode, behandling og behandlingsresultat.

Vær oppmerksom på at legeerklæringen ikke skal være eldre enn 6 måneder når den sendes til Politihøgskolen. Frist for innsending av legeerklæringen er 20. mars. Legeerklæringen skal sendes i brevpost sammen med følgebrev og politiattest. Vi anbefaler alle søkere å være tidlig ute med utfylling av legeerklæringen. 

Sist oppdatert: |