Hopp til innhold

Karakterkrav i norsk

Alle søkere må dokumentere minimum karakteren 3 i faget norsk hovedmål skriftlig fra videregående opplæring (393 timer/14 uketimer).

Kravet om karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig beregnes ut fra gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter. Det gjøres oppmerksom på at karakterkravet i norsk gjelder alle, inkludert realkompetansesøkere.

Karakterkravet i norsk dekkes også av:

  • Minst 60 studiepoeng høyere utdanning (med norsk som undervisningsspråk) med gjennomsnittskarakteren C eller bedre, eller

  • Minst 15 studiepoeng i studier i faget norsk fra høyere utdanning, uansett karakter.

Karakterkravet i norsk må være oppfylt innen 1. mars året det søkes opptak. Det er ikke lenger mulig å ettersende karakterforbedring i norsk for å dokumentere at karakterkravet er oppfylt etter 1. mars. Endringen følger av ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.

Sist oppdatert: |