Hopp til innhold

Generell studiekompetanse

Opptak til bachelor i politiutdanning forutsetter generell studiekompetanse. Søkere må ha generell studiekompetanse innen søknadsfristen 1. mars.

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og er ett av flere krav for opptak til bachelor i politiutdanning.

Merk: Personer som fullfører videregående opplæring og først får generell studiekompetanse i mai/juni - altså årets avgangselever - kan ikke søke opptak før neste år.

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

1. Fullført 3-årig videregående skole
Du har fullført og bestått en 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. Les om hvordan du dokumenterer videregående opplæring på samordnaopptak.no.

2. Yrkesfag med påbygging
Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

3. 23/5 regelen
Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene, og har minst 5 år utdanning og/eller yrkespraksis.

Ut over fullført og bestått videregående skole kan man også tilkjennes generell studiekompetanse på bakgrunn av en del unntaksregler, blant annet:

Politihøgskolen vurderer også søkere som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Sist oppdatert: |