Hopp til innhold

Karakterforbedringer og ettersendinger

Søkere som har blitt innkalt til opptaksprøver kan laste opp eller ettersende karakterforbedringer innen innsendingsfristen 1. juli. Karakterforbedringer kan kun dokumenteres med kompetansebevis eller nytt vitnemål.

Hvordan dokumentere karakterforbedringer

Vær oppmerksom på at det skilles mellom dokumentasjon på karakterforbedringer og dokumentasjon på at man har tatt nye fag. For fag som allerede er ført på et vitnemål fra videregående opplæring kan forbedret karakter dokumenteres på kompetansebevis. En eventuell ny eksamenskarakter vil erstatte både standpunktkarakter og eksamenskarakter fra tidligere.

Nye fag (fag som ikke tidligere er ført på vitnemålet) kan ikke tas med i beregningen av konkurransepoengsum med mindre man får utstedt et nytt vitnemål. De eneste unntakene er:

  • Fag som vil utløse språkpoeng
  • Fag som vil utløse realfagspoeng
  • Fag som skal dekke spesielle opptakskrav til et studium. Disse fagene kan dokumenteres på kompetansebevis
  •  

Kun søkere som innkalles og består opptaksprøvene kan ettersende dokumentasjon på forbedring av karakterer i videregående opplæring, samt annen poenggivende dokumentasjon frem til fristen 1. juli. Dette fordi søkere som ikke er blitt innkalt til opptaksprøver eller ikke har bestått opptaksprøvene ikke er med videre i søknadsprosessen.

Kun kompetansebevis eller vitnemål er godkjent dokumentasjon

Det gjøres oppmerksom på at det kun er kompetansebevis eller vitnemål som er godkjent dokumentasjon på forbedringer, ikke utskrift av eksamensprotokoll, utskrift fra PrivatistWeb eller halvårsvurderinger. Det er søkers ansvar å sende rett dokumentasjon. Eventuelle problemer som oppstår som følge av feil dokumentasjon er en sak mellom søker og privatistkontor/skole. Se eksempel på korrekt dokumentasjon her.

Vi minner om at dokumentasjon på at man innehar generell studiekompetanse må lastes opp innen søknadsfristen 1. mars.

Sist oppdatert: |