Hopp til innhold

Dette må du sende inn

Alle som søker opptak til bachelor i politiutdanning må sende inn følgebrev, uttømmende og utvidet politiattest, og komplett utfylt legeerklæring innen 20. mars.

Følgebrev vil bli publisert av Samordna opptak under «Meldinger» i nettsøknaden i god tid før 20. mars. Vi minner om at alt av dokumentasjon kan gjøres klart mens man venter på at følgebrev publiseres.

Ved innsending av følgebrevet skal følgende legges ved:

 • Legeerklæring. Alle sidene av legeerklæringen må være fullstendig og korrekt utfylt og erklæringen skal vedlegges følgebrevet. Legeerklæringen skal ikke være eldre enn seks måneder på tidspunktet den sendes inn. Legeerklæring godkjennes kun når den er fylt ut av lege med autorisasjon til å praktisere i Norge. Søkere som planlegger utenlandsopphold der de ikke vil ha tilgang til norsk lege bør få legeerklæring utfylt i god tid før avreise.
 • Eventuelle opplysninger om vandel (se punkt 3 i følgebrevet).
 • Uttømmende og utvidet politiattest.

Dokumentasjon som lastes opp i nettsøknaden:

For søkere med generell studiekompetanse må følgende være opplastet senest 20. mars:

 • Dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse, med mindre man har elektronisk vitnemål som dokumenterer dette
 • Dokumentasjon på at karakterkravet i norsk er dekket, med mindre dette er påført elektronisk vitnemål
 • Kopi/bilde av førerkort klasse B

For 23/5-søkere må følgende være opplastet senest 20. mars:

 • Dokumentasjon på minimum fem år praksis/arbeidserfaring/utdanning.
 • Dokumentasjon på at karakterkravet i norsk er dekket, og dokumentasjon på at man har tatt alle studiekompetansefagene
 • Kopi/bilde av førerkort klasse B

For realkompetansesøkere må følgende være opplastet senest 20. mars:

 • Dokumentasjon på minimum fem år praksis/arbeidserfaring/utdanning.
 • Dokumentasjon på at karakterkravet i norsk er dekket
 • Kopi/bilde av førerkort klasse B

Følgende dokumentasjon kan lastes opp innen 20. mars:

 • Dokumentasjon som gir tilleggspoeng (f. eks førstegangstjeneste, høyere utdanning, folkehøyskole) for søkere som innehar dokumentasjon på dette pr. 1. mars

Følgende dokumentasjon kan lastes opp innen 1. juli:

 • Forbedringer av karakterer i fag fra videregående skole
 • Dokumentasjon som gir tilleggspoeng

Signatur på følgebrev

Følgebrevet skal være signert av søker. Om søker ikke har mulighet til å signere selv, skal det utstedes en fullmakt til personen som underskriver på vegne av søker. Fullmakten skal legges ved følgebrevet når dette sendes inn. Ved signering vedkjenner søker at hun/han er inneforstått med at Politihøgskolen har anledning til å innhente opplysninger om vandel i henhold til Politilovens § 24b. 

Innsendingen skal være poststemplet senest 20. mars. Politihøgskolen garanterer å saksbehandle alle dokumenter som er sendt innen denne fristen. Følgebrev som blir sendt inn etter den oppgitte fristen vil kun bli saksbehandlet dersom opptakskontoret har kapasitet til dette.

Følgebrev, legeerklæring og politiattest sendes til:

Politihøgskolen
Opptakskontoret
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Alle forsøk på dokumentforfalskning vil bli anmeldt.

Sist oppdatert: |