Hopp til innhold

Opptaksprøver

Opptaksprøvene til bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen består av fysiske tester og egnethetsvurdering, inkludert PC-tester.

Før innkalling til opptaksprøver: PC-tester

I forkant av opptaksprøvene blir søkere som sender inn obligatorisk dokumentasjon innen fristen 20. mars (og dermed fullfører søknadsprosessen) tilsendt PC-tester på e-post. PC-testene er obligatoriske, og må gjennomføres for at søkere skal få innkalling til opptaksprøver.

PC-testene inneholder fem tester:

Personlighetstest: Personlighetstesten er ment å skulle si noe om søkernes personlighet knyttet til samhandling, modenhet og handlekraft. I personlighetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv gjennom et sett med påstander. Deretter får søkeren en tilbakemelding av resultatet.

Språktest: Språktesten kartlegger søkerens evne til å finne relevant informasjon i en tekst, og bruke denne informasjonen til å svare riktig på spørsmål.

Norsktest: Norsktesten undersøker språkflyt, vokabular og staving.

Logisk tenkning: I den første kartlegges søkerens evne til logisk tenkning for å finne en regel ut fra et tilsynelatende usammenhengende bilde, mens i den andre må søkeren vise evne til å finne riktig løsning når regelen er kjent.

Sårbarhetstest: Sårbarhetstesten er ment å skulle si noe om søkerens sårbarhet knyttet til kompetansen integritet. I sårbarhetstesten blir søkeren bedt om å beskrive seg selv ved å vurdere hvor godt forskjellige påstander passer for søkeren sammenlignet med andre mennesker.

Ca. 1. mai sender Politihøgskolen via e-post innkalling til opptaksprøver til søkere som dekker formelle opptakskrav, har gjennomført PC-testene, og har konkurrert seg til plass ved opptaksprøver. Gjennom innkallingen gis søkere mulighet til å melde seg opp til fysiske tester (velge sted og tid) etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Politihøgskolen forbeholder seg retten til å gjenta utvalgte PC-tester for vilkårlig utvalgte søkere, som et ledd i kvalitetssikring. Slike stikkprøver vil bli gjennomført i tilknytning til de fysiske testene ved de ulike opptaksstedene. Søkere bør påregne en ekstra klokketime under opptaksdagen til eventuell retesting.

Del 1: Fysiske tester

Del 1 av opptaksprøvene består av fysiske tester.

Del 2: Egnethetsvurdering

Søkere som består de fysiske testene booker tid til egnethetsvurdering når testene er fullført. Disse søkerne vil bli vurdert av opptaksnemnd som del 2 av opptaksprøvene.

Søkere som har lang reisevei til opptaksprøvene, eller som av annen tungtveiende grunn må vurderes av opptaksnemnda dagen etter, vil bli forsøkt prioritert. Dette må avtales med den ansvarlige på opptaksstedet ved oppmøte. Det gjøres likevel oppmerksom på at det normalt må påregnes inntil flere uker ventetid mellom fysisk test og egnethetsvurdering.

Nye forutsetninger for innkalling til opptaksprøver

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 være mulig for Politihøgskolen å regulere antall søkere som kalles inn til opptaksprøver (fysiske tester). Dette vil gjøres ved at søkere blir rangert etter sin konkurransepoengsum pr. søknadsfristen 1. mars, og kun søkere med tilstrekkelig høy konkurransepoengsum innkalles til opptaksprøvene. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen for å få plass på opptaksprøvene ikke er kjent, da den vil avhenge av antall søkere og deres poengsummer.

Endringene følger av at Politihøgskolen har fått ny forskrift om opptak til bachelorutdanningen.

Sist oppdatert: |