Hopp til innhold

Slik søker du om uttømmende og utvidet politiattest

Nedenfor finner du informasjon om innhenting av uttømmende og utvidet politiattest ved søknad om opptak til Bachelor i politiutdanning.

Ett av opptakskravene til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er at du har plettfri vandel. For at Politihøgskolen skal kunne vurdere om du oppfyller kravet til plettfri vandel, må du sende inn uttømmende og utvidet politiattest.
Dette er et absolutt krav som gjelder alle søkere til Politihøgskolen.

For å søke om uttømmende og utvidet politiattest må du ha såkalt gyldig formål. Formålsbekreftelsen du skal benytte når du søker Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø om politiattest, er kvittering på at du har søkt opptak til Politihøgskolen.

Kvitteringen finner du i «Meldinger» i nettsøknaden din hos Samordna opptak. Du lagrer kvitteringen ved å ta et skjermbilde av den, og laster den så opp når du skal søke om politiattest. Du søker om politiattest her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/. Når du søker skal du velge kategori "Studenter", og formål "Opptak - Politihøgskolen".

Vi gjør oppmerksom på at du kun skal søke om politiattest dersom du har tenkt å fullføre hele søknadsprosessen om opptak til Politihøgskolen.

Politihøgskolen oppfordrer deg i så fall til å søke om politiattest så snart som mulig.

Innsendingsfrist for politiattest til Politihøgskolen er 20.mars.

Du skal sende mottatt politiattesten til:

Politihøgskolen
Opptakskontoret
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Konsekvens av manglende eller for sen innsending av politiattest er at du ikke anses å oppfylle Politihøgskolens opptakskrav om plettfri vandel. Ved manglende eller for sen innsending vil du dermed ikke delta videre i opptaksprosessen.

Sist oppdatert: |