Hopp til innhold

Poenggrenser og rangering

Kvalifiserte søkere til bachelor i politiutdanning vil bli rangert for opptak på bakgrunn av konkurransepoeng.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser vil søkere få opptak etter rangering basert på konkurransepoeng, og etter søkeres egne prioriteringer.

Utregning av konkurransepoeng

Konkurransepoeng regnes ut på bakgrunn av gjennomsnittskarakter fra videregående skole samt tilleggspoeng.

Du kan lese mer om poengberegning på Samordna opptak sine nettsider.

Realkompetansesøkere som er kvalifisert for opptak vil ikke få noen poengsum i opptaket. I stedet vil det bli foretatt en individuell skjønnsmessig vurdering av deres vitnemål og attester.

Poenggrenser 2018

En poenggrense er konkurransepoengsummen til den lavest rangerte søkeren som fikk tilbud om opptak ved et studiested. Vær oppmerksom på at poenggrensene vil variere fra år til år. Poenggrensene fra opptaket 2018 er altså kun en veiledning for at søkere skal kunne danne seg en idé om hva som kreves for å konkurrere seg til studieplass.

Søkere som ikke er kvalifisert for opptak vil få et brev i nettsøknaden som sier at de mangler «spesielt krav POLITI». Dette er en samlebetegnelse for Politihøgskolens opptakskrav og indikerer at man ikke oppfyller et eller flere krav.

 

Sted   Hovedopptak       Slutt (supplering)
Oslo        50,5        50,5
Bodø        49,1        49,0
Stavern           49,8        49,7

 

Søkere som får tilbud om studieplass har frist frem til ca. 24. juli for å registrere svar på tilbudet. Svar må registreres via nettsøknad hos Samordna opptak. Ubesvarte tilbud vil bli annullert. Det er søkers eget ansvar å svare på tilbud om studieplass. Det er også søkers eget ansvar å sørge for at han/hun vil kunne være i stand til å svare på tilbud om studieplass i løpet av perioden fram til svarfristen utløper. Politihøgskolen registrerer ikke svar på vegne av søkere.

Venteliste og supplering

Søker som ikke når opp i konkurransen vil få tilbud om å stå på venteliste. Om en søker ønsker å stå på venteliste må han/hun takke ja til dette innen svarfristen som oppgis i tilbudsbrevet. Man kan takke ja til tilbud ved et studiested og fortsatt stå på venteliste til et annet studiested man har på høyere prioritet.

Etter at svarfristen har utløpt vil det bli gjennomført et suppleringsopptak. I suppleringsopptaket vil alle studieplasser som ikke har blitt fylt opp (fordi søkere har takket nei til tilbud eller ikke svart på tilbud) bli lagt ut i en ny opptaksrunde.

I det første suppleringsopptaket vil Samordna opptak alltid gå ut fra at søkere som står på venteliste har et reelt ønske om opprykk til studieønske på høyere prioritet. Dermed vil søkere som får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket få ett nytt tilbud, og det gamle tilbud om studieplass vil automatisk bli annullert selv om søker har takket ja til dette tilbudet. Søkere må fortsatt takke ja til den nye studieplassen innen en uke. Dersom søker ikke takker ja til tilbudet vil det bli annullert, og søkeren risikerer å bli stående uten studieplass.

I de neste etterfyllingsopptakene vil ikke tidligere studieplass automatisk annulleres i det man får et nytt tilbud. Men, gammel studieplass vil bli annullert dersom man takker ja til et nytt tilbud. Søkere kan med andre ord aldri være registrert med mer enn ett ja-svar via Samordna opptak.

Studenter som ikke møter til studiestart mister studieplassen sin med mindre fravær er godkjent av lærestedet man har kommet inn på.

Studieplasser vil bli fylt opp utelukkende basert på rangering på ventelistene, også i perioden etter studiestart.

Sist oppdatert: |