Hopp til innhold

Søke opptak

Søknadsfrister for etter- og videreutdanninger er 15. april, 15. oktober og 1. februar.

Søk opptak

Nye utdanninger i 2017

I 2017 vil blant annet Politihøgskolen tilby nye og reviderte lederutdanninger, Tverrfaglig bekjempelse av økonomisk kriminalitet, et nettbasert studie om hatkriminalitet og videreutdanning for påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør.

Spørsmål om etter- og videreutdanningene?

Ved spørsmål om utdanninger, send e-post til: . Spørsmål angående opptak bruk e-post: .