Hopp til innhold

Søke opptak

Søknadsfrister for etter- og videreutdanninger er 1. mars og 15. oktober.

Søk opptak

Nye utdanninger

I 2019 vil Politihøgskolen blant annet tilby nye utdanninger innenfor Nordic Computer Forensics Investigatiors (NCFI), som både er innrettet for dem som arbeider med generell etterforskning og mot spesialister innen etterforskning av elektroniske spor. I tillegg utvikler Politihøgskolen ny grunnutdanning for nytilsatte påtalejurister.

Spørsmål om etter- og videreutdanningene?

Ved spørsmål om utdanninger, send e-post til: . Spørsmål angående opptak bruk e-post: .