Hopp til innhold

Hva vil det si å være EVU-student?

For at Politihøgskolens EVU-studenter skal få størst mulig læringsutbytte, må studentene innfri noen krav og forventinger.

Politihøgskolen forventer at EVU-studentene setter seg godt inn i studieplanen og tar et ansvar for egen læring. Det er også studentens oppgave å holde seg oppdatert på den informasjonen som blir gitt før og under studiet.

Studiearbeid

Det forventes at studentene bruker omtrent 28 timer per studiepoeng til studiearbeidet. En tredjedel av tiden vil som regel være bundet til de obligatoriske fellessamlingene. Den øvrige studietiden vil foregå hjemme.

Det anbefales at studentene legger en plan for studiearbeidet og avklarer med nærmeste leder om det kan legges til rette for at deler av studiet i hjemmeperiodene kan gjøres i arbeidstiden.

Sist oppdatert: |