Hopp til innhold

Oppdrag

Har du eller noen i din organisasjon behov for kompetanseheving? Politihøgskolen tilbyr etter- og videreutdanning, solid forankret i forskning og ny kunnskap, på forespørsel fra privat næringsliv og offentlig sektor.

Det tilbys alt fra foredrag, seminarer til videreutdanningstilbud som gir studiepoeng. Studiene tilpasses dine behov og din virksomhet. Oppdragsgiver avgjør hvem som skal delta på studiet, og velger også tid og sted for gjennomføringen.

Vi gir i utgangspunktet tilbud innen våre fagfelt.

Forespørsel om oppdrag

En formell forespørsel må inneholde informasjon om bestillers navn, tittel og arbeidssted, tema, målgruppe og ca. antall, ønsket tid og sted, ønsket omfang (må endelig avklares med Politihøgskolen), samt forventninger og læringsmål (denne bør utarbeides sammen med målgruppen).   

Send forespørselen på e-post til: .

Eksempler på tidligere videreutdanninger på oppdrag:

Sist oppdatert: |