Hopp til innhold

Tegn og symptom

Har du behov for å kunne fastslå om personer er påvirket av rusmidler? For å øke kompetansen i å identifisere misbruk av narkotika og andre rusmidler, tilbyr Politihøgskolen nettstudiet Tegn og symptom.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse. Tegn og symptom er en arbeidsteknikk som i dag benyttes av politiet i mange sammenhenger og har vist seg å gi stor treffsikkerhet. Teknikken har også vist seg egnet for kriminalomsorgen, Tollvesenet, Forsvaret, psykisk helsevern, attføring, barnevern, vaktselskaper, sjåførlærere, skoleverket og andre steder der rusmiddelbruk kan forekomme.

Eksterne søkere

For søkere uten tilknytning til politiet i Norge er det løpende opptak til utdanningen. Man kan forvente svar på søknaden innen 1 uke.
Studiet gir 5 studiepoeng og koster kr. 6000 inkludert studie- og eksamensavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Søkere fra politiet

For søkere med tilknytning til politiet (ansatt i politiet, har en bachelorgrad fra Politihøgskolen eller bachelorstudent ved PHS) arrangeres utdanningen tre ganger per år med søknadsfrister og oppstartstidspunkt oppgitt under.
Studiet gir 5 studiepoeng og koster kr. 600 (semesteravgift). Utdanningen er gratis for bachelorstudentene, siden semesteravgiften allerede er betalt.

Søknadsfrist 15. januar - oppstart 1.mars
Søknadsfrist 15. april - oppstart 1.september
Søknadsfrist 15. september - oppstart 1.desember

Man gis ikke tilgang til kurset før semesteravgiften/studieavgiften er betalt. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at deltakerne legger ut eventuelle utgifter, for så å gjøre opp med sin arbeidsgiver i etterkant.

Studiets varighet er normalt på 3 måneder.

Søk opptak

Politihøgskolen kan også arrangere kurs eller hele studiet for grupper og virksomheter. Kontaktperson er politioverbetjent Ole Vidar Øiseth,
tlf: 415 35 812, e-post: .

Opptakskrav

Søkere må:

  • Enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Organisering og arbeidsmetoder

Studiet er et nettbasert deltidsstudium med individuell studieprogresjon. Vanligvis gjennomføres det på tre måneder, men du kan også velge å gjennomføre på kortere tid. Arbeidsbelastningen er estimert til ca. 140 timer. I dette ligger litteraturstudier, arbeid med digitale læremidler og obligatoriske arbeidskrav. Studiet gir 5 studiepoeng.

En nettbasert læringsplattform vil bli benyttet, og du vil ha tilbud om frivillig deltakelse på nettbaserte samlinger og veiledning gjennom studieperioden.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Studieplan Tegn og symptom (bokmål) (PDF)
Studieplan Tegn og symptom (nynorsk) (PDF)

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen:

  • Tre digitale tester
  • En oppgave med kartlegging av juridiske og andre forutsetninger for bruk av teknikken på studentenes arbeidsplass (inntil 1500 ord).

Studenter som ikke har en relevant arbeidsplass kan gis en tilsvarende oppgave.

Vurdering

Studiet avsluttes med en to timers hjemmeeksamen. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Sist oppdatert: |