Hopp til innhold

Studieavgift for eksterne søkere

Her finner du en prisoversikt for eksterne søkere til etter- og videreutdanningene på Politihøgskolen.

Eksterne studenter, fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten, skal betale studieavgift såfremt det ikke ligger noen særavtale/samarbeidsavtale til grunn om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen

Studieavgift pr. studieplass er for studier med:

  • 5 studiepoeng, nettbasert: 6 000 kroner
  • 5-10 studiepoeng, klasserom: 15 000 kroner
  • 15-20 studiepoeng, klasserom: 25 000 kroner
  • 25-30 studiepoeng, klasserom: 40 000 kroner

Studieavgiften dekker ikke overnatting på våre studiesteder. I tillegg må studenter som skal avlegge eksamen på studier mer enn 15 studiepoeng per semester betale semesteravgift til studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Per februar 2017 utgjorde semesteravgiften 600 kr per semester.

Sist oppdatert: |