Hopp til innhold

Søke opptak

Søknadsfrister for etter- og videreutdanninger er 15. april, 15. oktober og 1. februar.

Hvordan går jeg frem?

1. Registrer deg som søker til Politihøgskolen via EVU-web. Umiddelbart etter endt registrering mottar du en kvittering på at du er registrert som søker ved Politihøgskolens etter- og videreutdanninger.

2. Fyll ut søknadsskjema og legg ved nødvendig dokumentasjon:

Søknadsskjema (bokmål) (Word) 
Søknadsskjema (nynorsk) (Word)

3. Søknaden sendes tjenestevei innen lokale frister fastsatt av politidistrikt/særorgan. Lokal søknadsfrist for ditt politidistrikt/særorgan vil være tidligere enn Politihøgskolens søknadsfrist. Ta derfor kontakt med ditt politidistrikt/særorgan for gjeldene lokal søknadsfrist. Søkere utenfor politi- og lensmannsetaten, sender søknaden med nødvendig dokumentasjon direkte til Politihøgskolen:

Politihøgskolen
Postboks 5027, Majorstuen
0301 Oslo

Det er et mål for politiet å oppnå en balansert arbeidsstyrke som gjenspeiler befolkningens sammensetning. Vi oppfordrer personer med minoritetsbagrunn til å søke våre utdanninger.

Hva må jeg dokumentere?

Til alle etter- og videreutdanningene er det knyttet bestemte opptakskrav, som er beskrevet under de enkelte utdanningene. At man tilfredsstiller opptakskravene dokumenteres på følgende måte:

  • Utdanning/kurs som utgjør en del av opptaksgrunnlaget, dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift/studiebevis/kursbevis
  • Søkere må dokumentere praksis og tilsettingsforhold med arbeidsattest med start- og sluttdato og stillingsprosent

Noen utdanninger har spesifikke opptakskrav som må dokumenteres. Se veiledning på søknadsskjemaet eller beskrivelse av utdanningen.

Søknadsfrister

15. april for utdanninger som starter høstsemesteret.
15. oktober og 1. februar for utdanninger som starter vårsemesteret.

Se utdanningsoversikten for hvilken søknadsfrist som gjelder for utdanningen du søker på. 

Hvorfor finner jeg ikke utdanningen på EVU-web?

Søkere til utdanninger med gradert innsyn skal ikke registrere seg på EVU-web. Kun søknadsskjemaet skal benyttes. Dette gjelder for følgende utdanninger:

Utdanning for innsatspersonell kategori 1
Utdanning for innsatspersonell kategori 2
Videreutdanning for avanserte informantbehandlere modul 2
Videreutdanning for informantveiledere modul 3
Grunnkurs teknisk og taktisk spaning (TTS)

Studieavgift

Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som deltar ved ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen, vil fra opptaket 1. februar 2016 bli belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet. Studieavgiften er som følger:

  • 5 studiepoeng nettbasert: 6 000 kroner
  • 5-10 studiepoeng - klasserom: 15 000 kroner
  • 15-20 studiepoeng - klasserom: 25 000 kroner
  • 25-30 studiepoeng - klasserom: 40 000 kroner

Spørsmål i forbindelse med opptak til etter- og videreutdanning sendes til .

Sist oppdatert: |