Hopp til innhold

Søke opptak

Slik søker du opptak til etter- og videreutdanninger ved Politihøgskolen

Velg riktig søknadsprosess avhengig av hvilke(n) utdanning(er) du søker opptak til. Les veiledningen nøye før du starter selve søknadsprosessen.

Slik søker du på utdanninger med ordinær søknadsprosess
-        gjelder alle utdanninger med unntak av utdanningene nedenfor som har egne søknadsprosesser

 

Slik søker du på Nordic Computer Forensic Investigators – Module 1

 

Slik søker du opptak til Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre rusmidler
-        Tegn og symptom – for søkere uten tilhørighet til politiet
-        Tegn og symptom – for søkere med tilhørighet til politiet

 

Slik søker du opptak til utdanninger unntatt offentlighet  
-        Utdanning for innsatspersonell kategori 1
-        Utdanning for innsatspersonell kategori 2
-        Videreutdanning for avanserte informantbehandlere – modul 2
-        Videreutdanning for informantveiledere – Modul 3
-        Grunnkurs i teknisk og taktisk spaning

Sist oppdatert: |