Hopp til innhold

Søke opptak

Slik søker du opptak til de ulike etter- og videreutdanningene ved Politihøgskolen.

Velg riktig søknadsprosess avhengig av hvilke(n) utdanning(er) du søker opptak til. Les veiledningen nøye før du starter selve søknadsprosessen.

Det er et mål for politiet å oppnå en balansert arbeidsstyrke som gjenspeiler befolkningens sammensetning. Politihøgskolen oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke utdanningene.

Slik søker du på utdanninger med ordinær søknadsprosess

Gjelder alle utdanninger med unntak av utdanningene nevnt nedenfor, som har egne søknadsprosesser.

Slik søker du på utdanninger med løpende opptak

  • Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset politimyndighet
  • Digital forensics with EnCase forensics - Module 1: Basic
  • Digital forensics with X-ways forensics - Module 1: Basic

Slik søker du opptak til Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Slik søker du opptak til utdanninger unntatt offentlighet  

  • Grunnkurs i teknisk og taktisk spaning 
  • Utdanning for innsatspersonell kategori 1
  • Utdanning for innsatspersonell kategori 2
  • Utdanning for innsatspersonell til bombetjenesten
  • Videreutdanning for avanserte informantbehandlere - Modul 2
  • Videreutdanning for informantveiledere - Modul 3
Sist oppdatert: |