Hopp til innhold

Løpende opptak

Det foretas ukentlige opptak til utdanninger med løpende opptak.

Les denne veiledningen nøye før du starter selve søknadsprosessen.

1. Registrer deg som søker på SøknadsWeb

a) Logg inn og velg Utdanninger med løpende opptak
Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet nettverk i registreringsprosessen. Benytt derfor vanlig internett i søkeprosessen

b) Velg utdanning(er) i nedtrekkssmenyen

c) Oppgi arbeidsgiver i boksen som kommer opp

d) Last opp nødvendig dokumentasjon
Som søker plikter du å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene til utdanningen du søker på. Sett deg derfor inn i opptakskravene og hvordan disse dokumenteres før du registrerer deg på Søknadsweb. Bachelorstudenter trenger ikke laste opp dokumentasjon.

Kravene for opptak til utdanningen er:

  • generell studiekompetanse som dokumenteres med vitnemål
  • ansettelse i en statlig etat som dokumenteres med arbeidsattest
    Dersom du ikke har generell studiekompetanse må du dokumentere minimum 5 års relevant praksis (hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning). Ordningen gjelder kun søkere som er 25 år eller eldre.

Gi dokumentene filnavn som er enkle å forstå for saksbehandler. F.eks. vitnemål vgs.pdf (vitnemål fra videregående skole)

e) Kvittering
Etter at du har valgt utdanning og lastet opp nødvendig dokumentasjon, vil du bli sendt til en kvitteringsside, hvor du kan se hva du har søkt. Søknadsprosessen er fullført etter endt registrering på Søknadsweb.

2. Opptak

Det vil være ukentlig opptak til utdanningen.

3. Tilbud om opptak

På SøknadsWeb kan du hele tiden følge status for søknaden din. Når opptaket er foretatt, vil du motta svar på søknaden din per e-post og statusen oppdateres på Søknadsweb.

Det er ingen krav til at søker besvarer tilbudet på denne utdanningen. 

4. Studieavgift

Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten, inkl. politiets særorgan) vil som hovedregel belastes en studieavgift. Det er noen unntak fra dette, i tilfeller hvor det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet. Studieavgiften er som følger:

  • 5 studiepoeng - nettbasert: 6 000 kroner

Ansatte i politiet betaler kun semesteravgiften på 600.-

Logg inn i SøknadsWeb

Ved spørsmål om opptakprosessen, ring 23 19 99 00 eller send en e-post til .

Sist oppdatert: |