Hopp til innhold

Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Utdanningen har opptak 3 ganger i året med følgende søknadsfrister:
- 15. januar - oppstart 1. mars
- 15. april - studiestart 1. september
- 15. september - studiestart 1. desember

Les denne veiledningen nøye før du starter selve søknadsprosessen. 

1. Registrer deg som søker på SøknadsWeb

a) Logg inn og velg Tegn og symptom på misbruk av narkotika og andre rusmidler
Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet nettverk i registreringsprosessen. Benytt derfor vanlig internett i søkeprosessen.

b) Velg riktig gjennomføring i nedtrekksmenyen. Bachelorstudenter ved Politihøgskolen og søkere fra Tolletaten har egne gjennomføringer. Alle andre skal søke på gjennomføringen for øvrige søkere.

c) Oppgi arbeidsgiver i boksen som kommer opp

d) Last opp nødvendig dokumentasjon
Som søker plikter du å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene til utdanningen du søker på. Sett deg derfor inn i opptakskravene og hvordan disse dokumenteres før du registrerer deg på Søknadsweb. Bachelorstudenter trenger ikke laste opp dokumentasjon.

Kravet for opptak til utdanningen er:

  • generell studiekompetanse som dokumenteres med vitnemål
    Dersom du ikke har generell studiekompetanse må du dokumentere minimum 5 års relevant praksis (hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning). Ordningen gjelder kun søkere som er 25 år eller eldre. Praksis dokumenteres med arbeidsattest/ bekreftelse fra leder.

Gi dokumentene filnavn som er lette å forstå for saksbehandlerne. F.eks. vitnemål vgs.pdf (vitnemål fra videregående skole)

d) Kvittering
Etter at du har valgt utdanning og lastet opp nødvendig dokumentasjon, vil du bli sendt til en kvitteringsside, hvor du kan se hva du har søkt. Søknadsprosessen er fullført etter endt registrering på Søknadsweb.

2. Opptak

Opptaket til utdanningen vil være ferdigstilt senest 1 måned etter søknadsfristens utløpsdato.

3. Tilbud om opptak

På SøknadsWeb kan du hele tiden følge status for opptakssøknaden din. Når opptaket er gjort, kunngjør vi det på SøknadsWeb. Du vil da se om du har fått tilbud på utdanningen(e) du har søkt på.

Om du får tilbud om opptak, må du besvare tilbud på Søknadsweb innen oppgitt svarfrist. Om du får tilbud om å stå på venteliste, må du også svare ja eller nei på dette.

Logg inn i SøknadsWeb

Ved spørsmål om opptakprosessen, ring 23 19 99 00 eller send en e-post til .

Sist oppdatert: |