Hopp til innhold

Etterforsking & kriminalteknikk

Etterutdanning

Digital forensics with EnCase Forensics - Module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 2 Advanced Ingen dato
Fysisk sikring av digital informasjon, Workshop Ingen dato
Grunnopplæring for informantbehandlere - modul 1 Ingen dato
Teknisk og Taktisk Spaning (TTS), grunnkurs Ingen dato
Utnyttelse av elektroniske spor i etterforskningen, etterutdanning Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020
Avhør av barn og ungdom (tilrettelagte avhør)

Søknadsfrist

15. mai. 2018
15 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - -
Avhør av sårbare personer 10 - - - Planlagt m/forbehold - -
Avhørsutdanning - fellesmodul

Søknadsfrist

15. apr. 2018
10 - Planlagt - - Planlagt m/forbehold -
Etterforsking (VEF)

Søknadsfrist

15. mai. 2018
15 - Planlagt - - - -
Etterforsking av grov vold og drap 15 - - - - - -
Etterforsking av seksualforbrytelser

Søknadsfrist

15. apr. 2018
15 - Planlagt - - - -
Etterforsking og forebygging av organisert kriminalitet 15 - - - - - -
Etterretning - modul 1 Introduksjon 5 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Etterretning - modul 2 Etterretning og etterretningsledelse

Søknadsfrist

15. apr. 2018
25 - Planlagt - - - -
Informantbehandlere - modul 2 Avanserte informantbehandlere 10 - - - - - -
Informantveiledere - modul 3 5 - - - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1A Åsted 15 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1B Fotografering 7,5 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1C Dokumentasjon

Søknadsfrist

15. apr. 2018
7,5 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2A Vold og dødsfallsaker 15 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2B Ulykker og ekstraordinære hendelser 15 - - - - - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2C Brannetterforskning 15 - - - - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3A Blodspor

Søknadsfrist

15. apr. 2018
5 Planlagt - - - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3B Sprengningsåsted 5 - - Planlagt m/forbehold - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3C Brannåsted

Søknadsfrist

15. apr. 2018
5 - Planlagt - - - -
Kriminalteknisk koordinatorer - modul 4 10 - - Planlagt m/forbehold - - -
Miljøkriminalitet - modul 1 Felles for miljøfagene 5 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 2A Natur- og forurensingskriminalitet 20 - - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 2B Kulturminnekriminalitet 10 - - - - - Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - modul 2C Arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedskriminalitet 15 - - - - - Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - modul 2D Fiskerikriminalitet 15 - - - - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core Concepts in Digital Investigation and Forensics

Søknadsfrist

15. apr. 2018
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A Advanced Computer Forensics

Søknadsfrist

15. mai. 2018
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2B Online Investigation

Søknadsfrist

15. mai. 2018
15 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2C Network Forensics and Cybercrime 15 - - - - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3A Forensic Tool Development 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3B Linux Artifacts 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3C Open Source Forensics

Søknadsfrist

15. mai. 2018
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3D Macintosh Computer Forensics 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3E Windows Forensics

Søknadsfrist

15. mai. 2018
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Pårørendearbeid i kriser og katastrofer 5 - - - - - -
Skjulte etterforskingsmetoder - modul 1 Introduksjon

Søknadsfrist

15. apr. 2018
5 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Søknadsfrist

15. sep. 2018
5 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - -
Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 1 Finansiell etterforskning og inndragning 10 - - Planlagt m/forbehold - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 2 15 - - - Planlagt m/forbehold - -