Hopp til innhold

Etterforsking & kriminalteknikk

Etterutdanning

Digital forensics with EnCase Forensics - Module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 2 Advanced Ingen dato
Fysisk sikring av digital informasjon, Workshop Ingen dato
Grunnopplæring for informantbehandlere - modul 1 Ingen dato
Teknisk og Taktisk Spaning (TTS), grunnkurs Ingen dato
Utnyttelse av elektroniske spor i etterforskningen, etterutdanning Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021
Avhør av barn og ungdom (tilrettelagte avhør) 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Avhør av sårbare personer 10 - - Planlagt m/forbehold - - -
Avhørsutdanning - fellesmodul 10 - - - Planlagt m/forbehold - -
Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset politimyndighet - løpende opptak 5 Planlagt - - - - -
Etterforsking (VEF)

Søknadsfrist

15. okt. 2018
15 - Planlagt - - - -
Etterforsking av grov vold og drap 15 - - - - - -
Etterforsking av seksuallovbrudd 15 - - - - - -
Etterforsking og forebygging av organisert kriminalitet 15 - - - - - -
Etterretning - modul 1 Introduksjon

Søknadsfrist

15. okt. 2018
5 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - -
Etterretning - modul 2 Etterretning og etterretningsledelse 25 - - - - - -
Informantbehandlere - modul 2 Avanserte informantbehandlere 10 - - - - - -
Informantveiledere - modul 3 5 - - - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1A Åsted

Søknadsfrist

15. okt. 2018
15 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1B Fotografering 7,5 - - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1C Dokumentasjon

Søknadsfrist

15. okt. 2018
7,5 - Planlagt - - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2A Vold og dødsfallsaker 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2B Ulykker og ekstraordinære hendelser 15 - - - - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2C Brannetterforskning 15 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3A Blodspor 5 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3B Sprengningsåsted

Søknadsfrist

15. okt. 2018
5 - Planlagt - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3C Brannåsted 5 - - - - - -
Kriminalteknisk koordinatorer - modul 4

Søknadsfrist

15. okt. 2018
10 - Planlagt - - - Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - modul 1 Felles for miljøfagene

Søknadsfrist

15. nov. 2018
5 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - modul 2A Natur- og forurensingskriminalitet

Søknadsfrist

15. nov. 2018
20 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - -
Miljøkriminalitet - modul 2B Kulturminnekriminalitet 10 - - - - Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 2C Arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedskriminalitet 15 - - - - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - modul 2D Fiskerikriminalitet 15 - - - - - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core Concepts in Digital Investigation and Forensics

Søknadsfrist

15. nov. 2018
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A Advanced Computer Forensics

Søknadsfrist

15. nov. 2018
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2B Online Investigation 15 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2C Network Forensics and Cybercrime 15 - - - - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3A Forensic Tool Development

Søknadsfrist

15. nov. 2018
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3B Linux Artifacts

Søknadsfrist

15. nov. 2018
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3C Open Source Forensics 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3D Macintosh Computer Forensics

Søknadsfrist

15. nov. 2018
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3E Windows Forensics 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Pårørendearbeid i kriser og katastrofer 5 - - - - - -
Skjulte etterforskingsmetoder - modul 1 Introduksjon 5 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Søknadsfrist

15. jan. 2019
5 - Planlagt Planlagt m/forbehold - - -
Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Søknadsfrist

15. nov. 2018
15 - Planlagt - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 1 Finansiell etterforskning og inndragning

Søknadsfrist

15. nov. 2018
10 - Planlagt - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 2 15 - - Planlagt m/forbehold - - -