Hopp til innhold

Etterforsking & kriminalteknikk

Etterutdanning

Digital forensics with EnCase Forensics - Module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 1 Basic (løpende opptak) 01. jan. 2018 - 31. des. 2019
Digital forensics with X-Ways forensics - module 2 Advanced Ingen dato
Fysisk sikring av digital informasjon, Workshop Ingen dato
Grunnopplæring for informantbehandlere - modul 1 Ingen dato
Teknisk og Taktisk Spaning (TTS), grunnkurs Ingen dato
Utnyttelse av elektroniske spor i etterforskningen, etterutdanning Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 Høst 2021
Avhør av barn og ungdom (tilrettelagte avhør)

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - -
Avhørsutdanning - fellesmodul 10 - - Planlagt m/forbehold - - -
Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset politimyndighet - løpende opptak 5 Planlagt - - - - -
Etterforsking (VEF)

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - -
Etterforsking av grov vold og drap 15 - - - - - -
Etterforsking av seksuallovbrudd

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - -
Etterforsking og forebygging av organisert kriminalitet

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - -
Etterretning - modul 1 Introduksjon 5 - - Planlagt m/forbehold - - -
Etterretning - modul 2 Etterretning og etterretningsledelse 25 - - Planlagt m/forbehold - - -
Informantbehandlere - modul 2 Avanserte informantbehandlere

Søknadsfrist

01. mar. 2019
10 - Planlagt - - - -
Informantveiledere - modul 3

Søknadsfrist

01. mar. 2019
5 - Planlagt - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1A Åsted 15 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1B Fotografering

Søknadsfrist

01. mar. 2019
7,5 - Planlagt Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1C Dokumentasjon 7,5 - - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2A Vold og dødsfallsaker

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2B Ulykker og ekstraordinære hendelser 15 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2C Brannetterforskning 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3A Blodspor 5 - - Planlagt m/forbehold - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3B Sprengningsåsted 5 - - - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3C Brannåsted 5 - - - - - -
Kriminalteknisk koordinatorer - modul 4 10 - - - - Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 1 Felles for miljøfagene 5 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 2A Natur- og forurensingskriminalitet 20 - - Planlagt m/forbehold - - -
Miljøkriminalitet - modul 2B Kulturminnekriminalitet 10 - - - Planlagt m/forbehold - -
Miljøkriminalitet - modul 2C Arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedskriminalitet 15 - - - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Miljøkriminalitet - modul 2D Fiskerikriminalitet 15 - - - - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core Concepts in Digital Investigation and Forensics

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A Advanced Computer Forensics

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2B Online Investigation

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2C Network Forensics and Cybercrime

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 - Planlagt - - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3A Forensic Tool Development 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3B Linux Artifacts 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3C Open Source Forensics

Søknadsfrist

01. mar. 2019
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3D Macintosh Computer Forensics 10 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3E Windows Forensics

Søknadsfrist

01. mar. 2019
10 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3F Memory Investigation

Søknadsfrist

01. mar. 2019
7,5 - Planlagt - - - -
Pårørendearbeid i kriser og katastrofer

Søknadsfrist

01. mar. 2019
5 - Planlagt - - - -
Skjulte etterforskingsmetoder - modul 1 Introduksjon

Søknadsfrist

01. mar. 2019
5 - Planlagt - Planlagt m/forbehold - -
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Søknadsfrist

01. feb. 2019
5 Planlagt Planlagt m/forbehold - - - -
Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet 15 - - - - - -
Videreutdanning i tilrettelagte avhør av særlig sårbare personer

Søknadsfrist

01. mar. 2019
10 - Planlagt - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 1 Finansiell etterforskning og inndragning 10 - - - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 2 15 - - Planlagt m/forbehold - - -