Hopp til innhold

Etterforsking & kriminalteknikk

Etterutdanning

Digital forensics with EnCase Forensics - Module 1 Basic (løpende opptak) 12. des. 2019 - 01. jul. 2020
Digital forensics with X-Ways forensics - module 1 Basic (løpende opptak) 12. des. 2019 - 01. jul. 2020
Digital forensics with X-Ways forensics - module 2 Advanced Ingen dato
Fysisk sikring av digital informasjon, Workshop Ingen dato
Grunnopplæring for informantbehandlere - modul 1 Ingen dato
Teknisk og Taktisk Spaning (TTS), grunnkurs Ingen dato
Utnyttelse av elektroniske spor i etterforskningen, etterutdanning Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 Høst 2021 Vår 2022 Høst 2022
Begrenset politimyndighet - Modul 1: Innføring i begrenset politimyndighet - løpende opptak 5 Planlagt Planlagt m/forbehold - - - -
Etterforsking av grov vold og drap 15 - - - - - -
Etterforsking av seksuallovbrudd 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Etterforsking og forebygging av organisert kriminalitet 15 - - - - - -
Etterforskning (VEF) 15 Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - -
Etterretning - modul 1 Introduksjon 5 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Etterretning - modul 2 Etterretning og etterretningsledelse 25 Planlagt - - Planlagt m/forbehold - -
Informantbehandlere - modul 2 Avanserte informantbehandlere 10 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Informantveiledere - modul 3 5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1A Åsted 15 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1B Fotografering 7,5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Kriminalteknisk etterforskning - modul 1C Dokumentasjon 7,5 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2A Vold og dødsfallsaker 15 - - - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2B Ulykker og ekstraordinære hendelser 15 - Planlagt m/forbehold - - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 2C Brannetterforskning 15 - - Planlagt m/forbehold - - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3A Blodspor 5 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3B Sprengningsåsted 5 - - - Planlagt m/forbehold - -
Kriminalteknisk etterforskning - modul 3C Brannåsted 5 - - - - Planlagt m/forbehold -
Kriminalteknisk koordinatorer - modul 4 10 - - - - - Planlagt m/forbehold
Miljøkriminalitet - Grunnleggende etterforskning av miljøkriminalitet 15 Planlagt - Planlagt m/forbehold - - -
Miljøkriminalitet - modul 2C Arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedskriminalitet 15 - - - - - -
Miljøkriminalitet - modul 2D Fiskerikriminalitet 15 - - - - - -
Miljøkriminalitet - Spesialisering i etterforsking av miljøkriminalitet 15 - - - - Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 1 Core Concepts in Digital Investigation and Forensics 15 Planlagt Planlagt m/forbehold - - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2A Advanced Computer Forensics 15 Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2B Online Investigation 15 Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 2C Network Forensics and Cybercrime 15 Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3A Forensic Tool Development 7,5 Planlagt - Planlagt m/forbehold - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3B Linux Artifacts 7,5 Planlagt - Planlagt m/forbehold - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3C Linux as an Investigative Platform 7,5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3D Macintosh Computer Forensics 7,5 Planlagt - Planlagt m/forbehold - - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3E Windows Forensics 7,5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - -
Nordic Computer Forensic Investigators - Module 3F Memory Investigation 7,5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - -
Pårørendearbeid i kriser og katastrofer 5 - Planlagt m/forbehold - - - -
Skjulte etterforskingsmetoder - modul 1 Introduksjon 5 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler

Søknadsfrist

15. jan. 2020
5 Planlagt - - - - -
Videreutdanning i avhør av voksne 10 - Planlagt m/forbehold - - - -
Videreutdanning i tilrettelagte avhør av barn 15 - - - - - -
Videreutdanning i tilrettelagte avhør av særlig sårbare personer 15 - Planlagt m/forbehold - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 1 Finansiell etterforskning og inndragning 10 - - - - - -
Økonomisk kriminalitet - modul 2 15 - - - - - -
Økonomisk kriminalitet - Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet 15 - Planlagt m/forbehold - - - -