Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2018

Søk opptak

Målgruppe

Målgruppen er politietterforskere som har eller skal ha avhør av barn og ungdom som en av sine primæroppgaver. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politihøgskolen/Politiskolen. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha minst tre års etterforskingspraksis 
  • Ha gjennomført kurs i Avhørsteknikk - KREATIV
  • Ha bestått modul 1 Generell etterforsking eller videreutdanning i Etterforsking (VEF) 
  • Ha gjennomført minst ti avhør med lyd og bilde

Det er en fordel at søkeren har gjennomført videreutdanning i seksualforbrytelser eller i grov vold og drap.

Når det gjelder kravet om bestått modul Generell etterforsking eller videreutdanning i Etterforsking (VEF), så kan dette dispenseres hvis søkere kan dokumentere alternativ formell kompetanse eller realkompetanse som kan erstatte den kompetansen som oppnås gjennom de nevnte utdanningene. 

Antall gjennomførte avhør må dokumenteres.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravene om tre års praksis og antall gjennomførte avhør.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte

Tidsperiode

Samlinger for studenter med opptak høst 2017 er som følger:

  • Samling 1: Uke 47 og 48, Oslo
  • Samling 2: Uke 10/2018, Oslo
  • Samling 3: Uke 22/2018, Stavern

Eksamen

Uke 47, 2018.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Inger-Lise Brøste Fossnes, e-post: , telefon: 23 19 95 76, mobil: 950 94 373.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted  
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo                             

Sist oppdatert: |