Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er politietterforskere som har eller skal ha avhør av barn og ungdom som en av sine primæroppgaver. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • ha politihøgskole/politiskole
  • være ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • ha minst tre års etterforskningspraksis
  • ha gjennomført kurs i Avhørsteknikk – KREATIV
  • ha bestått modul 1 Generell etterforskning eller Videreutdanning i etterforskning
  • ha gjennomført minst 10 avhør med lyd og bilde

Det er en fordel at søkeren har gjennomført videreutdanning i vold og seksualforbrytelser, eller i seksualforbrytelser, grov vold og drap.
Når det gjelder kravet om bestått modul Generell etterforskning eller Videreutdanning i etterforskning, så kan dette dispenseres hvis søkere kan dokumentere alternativ formell kompetanse eller realkompetanse som kan erstatte den kompetansen som oppnås gjennom de nevnte utdanningene.
Antall gjennomførte avhør må dokumenteres.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravene om tre års praksis og antall gjennomførte avhør.

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019:

  • Samling 1: Uke 42 og 43/2019 - Stavern
  • Samling 2: Uke 10/2020 - Oslo
  • Samling 3: Uke 22/2020 - Stavern

Eksamen

Eksamen: 24.11.2020

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Inger-Lise Brøste, e-post: , telefon: 23 19 95 76, mobil: 950 94 373.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted  
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo                             

Sist oppdatert: |