Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Etterforskning er en av politiets kjerneoppgaver og et fagområde i stadig utvikling. Sakene blir stadig mer komplekse, og det er krav om rask oppklaring og bedre kvalitet i politiets arbeid med straffesaker og ulykker.  For å sikre høy kvalitet, kortere saksbehandlingstid og bedre utnyttelse av politiets ressurser, er det viktig at politiets etterforsking er målrettet og har fokus på de rettslig relevante bevistema. Etatens evne til å løse etterforskningsoppgavene er av betydning for befolkingens opplevelse av trygghet og rettsikkerhet. Det er derfor av stor viktighet at politiet har høy etterforskerkompetanse. Politihøgskolen vil gjennom videreutdanning i etterforskning bidra til at generalistens kompetanse videreutvikles, og at det legges et grunnlag for videre spesialiseringer i etterforskning.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ansatte i politiet som har, eller er tiltenkt å ha, etterforskning som hovedoppgave.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere ett av følgende utdanningsløp:

 • Bachelor - politiutsdanning eller 3-årig politiutdanning
 • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
 • Studieplan for videreutdanning i etterforskning 2011 – ny godkjenning 2015
 • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs eller tilsvarende
 • Embetseksamen i jus/Master i rettsvitenskap eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå

Søkere må også dokumentere følgende:

 • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten
 • Minimum 1 års praksis i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten
 • Politiutdannede må ha gjennomført avhørskurset K.R.E.A.T.I.V. Søkere som avsluttet sin bachelorutdanning i 2012 eller senere dekker kravet til K.R.E.A.T.I.V. i sin bachelorutdanning
 • Etterforskningsoppgaver eller arbeid med iretteføring i utdanningsperioden
 • Påtalejurister ansatt i politiet etter 2003 må ha gjennomført Obligatorisk opplæring for politiets jurister
 • Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravene.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte

Tidsperiode

I løpet av våren 2020 vil det være seks lokale gjennomføringer av utdanningen:

Agder politidistrikt:
1. samling: Uke 3 (15.01- 17.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling

Oslo politidistrikt og KRIPOS:
1. samling: Uke 4 (21.01- 23.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling

Sør-Øst politidistrikt:
1. samling: Uke 4 (21.01- 23.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling

Troms politidistrikt:
1. samling: Uke 5 (28.01- 30.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidsunkt uavklart - Lokal samling

Trøndelag politidistrikt:
1.samling: Uke 3 (15.01- 17.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling

Øst politidistrikt:
1. samling:  Uke 5 (28.01- 30.01) - Stavern
2. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling
3. samling: Tidspunkt uavklart - Lokal samling

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Anita Merete Tveit, e-post: , tlf: 23 19 95 51.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Sist oppdatert: |