Hopp til innhold

Målgruppe

Den primære målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten som i sitt arbeid møter et mangfoldig publikum. Ansatte i andre offentlige etater kan også søke. Det forutsettes at deltakerne fra politiet er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Politiskolen/Politihøgskolen eller embetseksamen i jus/mastergrad i rettsvitenskap eller utdanning minimum på bachelornivå. Søkere med Politiskolen må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten
  • Minst ett års tjenestetid i etaten

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres uttak fra kravet om bachelorgrad for søkere fra etaten.

Søkere utenfor etaten må ha: 

  •  Sivil utdanning minst på bachelornivå 
  •  Ansettelse i samarbeidende etat 
  •  Minst et års relevant arbeidserfaring

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019

1. samling: Uke 36/2019 - Oslo
2. samling: Uke 44/2019 - Oslo
3. samling: Uke 49/2019 - Oslo
4. samling: Uke 4/2020 - Oslo

Studieavgift for eksterne studenter
Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som tas opp til ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen vil belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Studieavgift: NOK 25 000,-.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Førstelektor Jai S Ganapathy, e-post: , telefon: 23 19 98 12.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted   
Politihøgskolen, Slemdalsveien. 5, Oslo

Sist oppdatert: |