Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Søknadsfrist

Legg til i Outlook
Søk opptak

Målgruppe

Den primære målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten som i sitt arbeid møter et mangfoldig publikum. Ansatte i andre offentlige etater kan også søke. Det forutsettes at deltakerne fra politiet er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Politiskolen/Politihøgskolen eller universitets-/høgskoleutdanning minimum på bachelornivå. Søkere med Politiskolen må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten
  • Minst to års tjenestetid i etaten
  • Fullført studiet i kulturforståelse og mangfold fra Politihøgskolen eller kunne dokumentere tilsvarende formell kompetanse 

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om to års tjenestetid i etaten og fra kravet om bachelorutdanning.

Søkere som ikke er tilsatt i politi- og lensmannsetaten, må ha:

  • Universitets-/høgskoleutdanning minimum på bachelornivå
  • Ansettelse i samarbeidende etat
  • Minst to års relevant arbeidserfaring
  • Fullført studiet i kulturforståelse og mangfold fra Politihøgskolen eller kunne dokumentere tilsvarende formell kompetanse

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om to års relevant arbeidserfaring.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Vi gjør oppmerksom på at en av samlingene inkluderer en obligatorisk studietur. Kostnaden til studieturen er stipulert til kr 7000,-. Beløpet dekker fly, hotell med frokost for 3 netter og buss fra PHS til Gardermoen. Denne totale kostnaden av kr 7000,- deles likt mellom PHS og arbeidsgiver. Det vil si at PHS dekker 3500,- og arbeidsgiver dekker 3500,-.

Alle øvrige utgifter dekkes av studenten selv. PHS gjør oppmerksom på at dette ikke er en tjenestereise, og reisen kommer ikke under «Særavtalen for reiser utenlands for statens regning»


Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 3 - Oslo

2. samling: Uke 10 - Oslo

3. samling: Uke 17 - Studietur med oppmøte og avreise fra Oslo. Mer informasjon kommer etter hvert.

4. samling: Uke 22 - Oslo

Eksamen

Gjennomføres våren 2020. 

Eksterne studenter
Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som tas opp til ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen vil belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Studieavgift: NOK 25 000,-

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Cand.polit/førstelektor Jaishankar Ganapathy, e-post: , telefon: 23 19 98 12.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted  
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |