Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er påtaledere på ulike nivåer og politijurister som er tiltenkt slike stillinger i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha fast stilling som påtalejurist
  • Ha minst tre års erfaring som påtalejurist i politiet

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Seniorrådgiver Terje Dahl, telefon: 23 19 97 40, mobil: 952 42 170 eller
Høgskolelektor Per Håkon Sand, telefon: 23 19 95 66, mobil: 415 35 886.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Sist oppdatert: |