Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Målgruppe

Målgruppene er ansatte som er i lederstillinger eller lederfunksjoner i politi- og lensmannsetaten, eller ansatte som ønsker å bli nye ledere i etaten.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Ansettelse i Politi- og lensmannsetaten
  • Minimum ett års praksis i etaten

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

Delvis nettbasert.
1.samling: Tidspunkt uavklart. 

Eksamen

Eksamen gjennomføres våren 2020.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Ragnhild Holm,
telefon: 23 19 98 08, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |