Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2019

Søk opptak

Målgruppe

Målgruppene er ansatte som er i lederstillinger eller lederfunksjoner på ulike nivåer i politi- og lensmannsetaten.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Bestått Politihøgskolens utdanning i Politiledelse, modul 1: Innføring i politiledelse (2017) eller Lederkandidat (2011-20161) eller Funksjonsrettet ledelse (2012-20162) eller tilsvarende utdanning fra andre høgskoler/universitet
  • Ansettelse i lederstilling eller lederfunksjon i Politi- og lensmannsetaten minimum 2 års praksis i etaten

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen/ andre 2-årige etatsutdanninger, og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelorgrad
  • Minimum 3 års praksis3 i lederstilling eller lederfunksjon i politiet og bestått opptaksprøve tilsvarende eksamensoppgaven i Modul 1 erstatter kravet om formell videreutdanning.

Søkerne tas opp med forutsetning om at de består opptaksprøven før utdanningen starter. Kontroll av kravet foretas etter at søkerne har fått studieplass. Studieplassene fordeles med inntil 20 prosent av plassene til denne kategorien søkere.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2018

1. samling: Uke 35 Oslo
2. samling: Uke 42 Oslo
3. samling: Uke 49 Oslo
4. samling: Uke 4/ 2019 Oslo
5. samling: Uke 10/ 2019 Oslo
6. samling: Uke 15/ 2019 Oslo

Eksamen

Eksamen: våren 2019

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Maren Ingjerd Skjelbreidalen, telefon: 23 19 97 03, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprøve rettes til Terje Dahl, telefon 23199740 / 95242170, e-post:

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |