Hopp til innhold

Pedagogiske utdanninger

Etterutdanning

Utdanning for regionale instruktører i nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2019 Høst 2019
Etterforskning for avhørsinstruktører, instruktørutdanning 5 - -
Etterforskning, instruktørutdanning 20 - Planlagt m/forbehold
Operative styringssystemer, instruktørutdanning 20 - Planlagt m/forbehold
Pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere 15 - Planlagt m/forbehold
Politiets bekymringssamtale, veiledere 5 - Planlagt m/forbehold
Politiets hundetjeneste, instruktørutdanning

Søknadsfrist

15. okt. 2018
20 Planlagt -
Politioperative disipliner, instruktørutdanning 20 - Planlagt m/forbehold
Schengen grensekontroll, instruktørutdanning 20 - -
Sivil krisehåndtering innenfor internasjonale politioperasjoner, instruktørutdanning 20 - -
Sivil rettspleie, instruktørutdanning 20 - -
Utrykningskjøring, instruktørutdanning

Søknadsfrist

15. okt. 2018
20 Planlagt -
Veiledningspedagogikk - modul 1 (nettbasert)

Søknadsfrist

15. okt. 2018
5 Planlagt Planlagt m/forbehold
Veiledningspedagogikk - modul 2

Søknadsfrist

15. okt. 2018
10 Planlagt -
Veiledningspedagogikk - modul 3 15 - -